Jump to content

Bart Rammeloo (admin)

Design Express
 • Posts

  73
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  14

Everything posted by Bart Rammeloo (admin)

 1. Design Express is altijd op zoek naar nieuwe medewerkers. Een up to date overzicht vind je op onze website. Ben je een Vectorworks-adept en help je graag andere gebruikers, stroomt er verkopersbloed door je aderen of ben je een expert in marketing? Laat het ons zeker weten - ook als onze huidige lijst van vacatures niet meteen aansluit bij jouw ambities. Bekijk al onze vacatures Over onsDesign Express is een internationaal bedrijf met meer dan 60 medewerkers in Mechelen, Hasselt, Gouda, Parijs en Warschau. We steunen ontwerpers in architectuur, interieur, landschap en events in hun missie om hun stempel op de samenleving te drukken. Dat doen we door krachtige, flexibele en gebruiksvriendelijke software aan te bieden die hun creativiteit ondersteunt en hun ontwerpen tot leven brengt.
 2. Beste, er is gekozen voor een browser die beschikbaar is op zowel Windows als Mac. Het ondersteunen van Safari (en/of Explorer) zou extra ontwikkelingstijd vragen die Vectorworks, Inc. liever besteedt aan andere projecten.
 3. Daar wordt momenteel druk aan gewerkt, Sven ūüôā Maar eerst de Nederlandse, Franse en Poolse Vectorworks buiten krijgen.
 4. Beste Dirk, Dit kunnen de supportmedewerkers van Design Express makkelijk samen met je oplossen. Hun contactinformatie vind je op de website.
 5. Beste Iparex en Pascal, Het klopt inderdaad. Begin december 2019 wordt het oude forum offline gehaald. Het online laten is helaas geen optie. De server waarop het forum draait kost op jaarbasis een paar duizend euro. Dat is op zich geen probleem, maar het aantal bezoekers en het verkeer op het oude forum ligt bijzonder laag. We spreken over gemiddeld 5 actieve leden per maand in het voorbije jaar. We hebben geprobeerd de data over te zetten, maar ook dat bleek een bijzonder complexe klus met upgrades van zowel de forumsoftware als de serversoftware. Daarna nog een paar weken extra handwerk om alles correct te kunnen herschikken per taal en onderwerp, en het geheel GDPR-proof te maken. Helaas hebben we daardoor momenteel geen andere optie dan het oude forum over twee maand af te sluiten. Ik zou willen dat het anders was, want ook ik heb de voorbij vijftien jaar veel tijd gespendeerd op het oude forum. Maar de feiten werken tegen.
 6. De vraag is of dat specifieke detail deel moet zijn van het 3D-model. Het verzwaart het 3D-model (alweer), terwijl je in BIM net moet proberen om een balans te vinden tussen detail enerzijds en prestatie / reactiesnelheid van het model anderzijds. Met een tiental ramen in het model maakt het allemaal niet veel uit, maar BIM wordt vaak genoeg gebruikt met honderden, soms zelfs duizenden ramen in een enkel model. Dan is dat soort detail ongewenst. Het is dan beter van het detail er in een detailzichtvenster als 2D-informatie overheen te tekenen.
 7. En r√©ponse √† la demande g√©n√©rale, le Forum Vectorworks a √©t√© modernis√©. En ao√Ľt 2019, nous avons franchi le pas vers une nouvelle plate-forme. Le nouveau forum offre, entre autres, les innovations et am√©liorations suivantes : Affichage optimis√© sur les appareils mobiles. Suivre les mises √† jour des messages. Attachez des balises aux messages et recherchez des balises. Fonction de recherche am√©lior√©e, par ex. recherche √† 3 lettres (BIM etc.). Param√®tres de notification d√©taill√©s pour les changements dans les forums, les messages ou les profils. Lire les messages dans la vue en liste √† titre d'exemple sans ouvrir le sujet. √Čvaluez les r√©ponses. Cochez une r√©ponse comme Meilleure pour qu'elle apparaisse en haut de l'√©cran. Liste des meilleurs contributeurs. Gestion claire des profils. Liste des utilisateurs enregistr√©s. Affichez des images et des vid√©os √©volutives directement dans les messages (lecture directe des vid√©os). Affichage clair et filtrable de l'activit√©. Placez des messages ou des r√©ponses avec votre propre signature. Am√©lioration de la s√©curit√© pour les connexions automatiques. Nous attendons avec impatience les discussions anim√©es sur ce nouveau forum ! - L'√©quipe de Design Express
 8. Design Express a mis √† disposition le Service Pack (SP4.1) pour Vectorworks¬ģ 2019. Ce Service Pack comprend diverses corrections, am√©liorations et innovations. Nouvelles fonctionnalit√©s Cadres pour fen√™tres Laissez libre cours √† votre expression architecturale. Jouez avec l'√©paisseur et la largeur de chaque terrasse et de chaque pi√®ce de la journ√©e. L'int√©rieur et l'ext√©rieur de votre cadre de fen√™tre ne devraient m√™me pas √™tre les m√™mes. En savoir plus. Am√©liorations remarquables Vitesse impressionnante lors de l'utilisation de fen√™tres (jusqu'√† 8 fois plus rapide lors de nos tests) Plusieurs corrections pour les bitmaps recadr√©s. Plus de stabilit√© au niveau des fen√™tres de vue, des fen√™tres transversales, de la s√©lection des murs, des toits, de l'extrusion le long du chemin, du travail d'√©quipe et plus encore. Performances am√©lior√©es avec l'importation DWG, l'exportation IFC et l'exportation PDF. Ce Service Pack est disponible pour toutes les licences de Vectorworks 2019 sous forme de mise √† jour t√©l√©chargeable. Pour installer le Service Pack, s√©lectionnez la commande "Rechercher les mises √† jour" dans le menu Vectorworks (Mac) ou dans le menu Aide (Windows). La liste compl√®te des am√©liorations est pr√©sent√©e ci-dessous. Veuillez contacter notre √©quipe de support si vous avez des questions. Toutes les am√©liorations de Vectorworks 2019 Service Pack 4 et 4.1 4715 Strange 2D representation of a window in Hobbiton style. 4814 Random changes to graphical attributes when dimensions are changed in the Info Pallet 4817 Changing dimensions in the Info Pallet turns glass black 4819 Corner window in a pointed gable wall creates weird shapes, and the column in the corner stays 4787 Error when changing the thickness of the frame (linking vertical frames with the wall - type 4) 4847 Frame 1 isn't attached to corner profiles when using it in inner corners 4836 Error in rebate of window frames 0000 Massive improvement of window calculation and response speed VB-81370 No Dutch Hip on certain roofs VB-92786 Section VP will not display planar hatches VB-93670 Object hilight, object handles, data bar flashing VB-97062 Smart Cursor Settings Dialog's "Distance" Settings Get Reset to "0" When Dialog is Cancelled VB-98150 Vectorworks crashes on deletion of a Design Layer within the test file VB-98798 Horizontal SVPs do not update when section lines are moved. VB-100680 The bounds shown for a Surface Array object during 3D flyover using Control + left click are too big. VB-101574 Heliodon preview will not sync between different layer scales VB-102368 Hybrid Symbol, "Hob Gas 595x530" becomes corrupt, when exporting back to Vectorworks 12 VB-102490 VS hRotate() causes symbol to change 3D planes VB-103840 Zooming on Tiled Auto-Hybrid Object Appears Choppy within Test File VB-104929 Snapping does not work in OpenGL for Rotate Tool - Alignment Rotation mode VB-105436 Auto-Hybrid - Fails to export in IFC when inside a symbol VB-106878 Undo Crash With Cropped Layer Link VB-107819 CropImg: If you edit a crop in a 3D view, the feedback is not correct VB-108019 Simple Line Styles (dashed) "fuse together" and appear solid on screen. VB-108072 CropImg: Double-click on Cropped Bitmap fails to enter Edit Crop mode. VB-108092 CropImg: SHow others does not work in Edit Crop Mode. VB-108099 Planar Object Desapears While Zooming when Used as a Crop VB-108155 CropImg: Cropped Bitmap does not draw on gray layer. VB-108173 CropImg: If you delete the crop inside Edit Bitmap Crop mode, the screen does not get refreshed fully. VB-108262 CropImg: Push Pull works on Cropped Bitmaps. It should not. VB-108303 The HighLight Selection Box is inconsistent with some of the Shell Object. VB-108400 Too Much Preselection Highlighting Present in OpenGL with Objects Grayed Out VB-108429 Rectangular Marquee Selection Causes VW To Crash Within Test File VB-109018 set planar object screen plane fails (ovPlanarObjIsSrceen) VB-110497 Crash while using Pan tool in OpenGL mode. VB-110510 Reshape tool - Moving a Groupnode with 3D objects using Marquee does not draw the 3D objects in the new location. VB-110724 Walkthrough Tool: Pressing modifier to look around keeps walking if it is pressed while walking. VB-112587 Zoom Percentage Fails to Update in Un-Cropped Perspective Views VB-112921 Refresh Problems With The Grid VB-113967 Decimal Precision Sometimes Changes on Mirrored Polygons (Mac Only) VB-115028 Invoke Zoom in VP Annotations Crashes VB-115513 Section planar graphics change fill color when 2014 file is opened in 2015 VB-116085 Rotated top view is not displaying in Standard view pull down menu. VB-116196 3-D Hatches in hidden line viewports should not be selectable VB-116429 Hatch lines missing on roof face VB-116811 Zoom tool single click mode not working on Windows VB-117272 Hidden Line Rendering Shows Extra diagonal Lines rendered withn 3D Model VB-117309 Selection Indication Flashes. VB-117553 OnDeleteDelete association does not work VB-117610 Movie export re-renders main screen for every exported frame, resulting in very slow export process VB-117653 Top/Plan Graphics and Plan Orientation Fail in Complex Test File VB-117858 Unable to open an exported Solar Animation movie. (Heliodon) VB-118244 Editing inside group is redrawing the screen 100 times VB-118892 Significant Drop in Pre-Selection Frames per Second VB-119485 Door geometry fails to export properly to IFC VB-119650 'Simple Beam Analysis" test file crashed on open once on my mac10.7.5 VB-120151 IFC: Incorrect export of window sill geometry VB-121615 Tiny Geometry Appears While Zooming in Viewport Crop (Regression--Mac Only) VB-121853 VW Crashes When Selecting Round Walls VB-123819 Objects within clip cube Shift after Creating Section Viewport and Returning to Design layer VB-125588 Export 3D PDF error VB-125599 A filleted extrude has holes on the corners when exported to a 3D pdf VB-126350 Export 3D PDF is missing from the Export Menu VB-126706 Subdivision: Asymmetric Scaling does not work correctly. VB-126970 Application crashes if you attempt to add a new working plane without an open document VB-127422 Ungrouping Section Lines Gives Different Results Based on their Direction VB-129095 Vectorworks Very Slow When Creating a Sheet Layer Section Viewport Rendered in Hidden Line (with 'Display Planar Objects' enabled) VB-130266 Point Cloud Plug in Causing VW2016 to Crash on Load VB-131940 VW Crashes after Changing Roof Edge Shape and Performing Undo operation VB-134287 Cropped Viewports are difficult to select VB-135942 File Corruption after "saving as" with this File VB-136296 SpaceNavigator- View Reverts to Top/Plan Using Object Mode Navigation VB-137241 Nav Graphics = Best, Black & White Only pref fails on referenced viewport VB-137646 add vertex to extrude along path causes crash VB-137871 Convert Planting Area changes all hatches are changed to solids VB-138081 Corrupt Grade Objects VB-138870 Existing Tree german customization not working VB-138950 Open Recent Bug in Workspaces VB-139104 The file name is not displayed completely in "Open Recent" command menu. VB-139536 Exported PDFs Considerably Larger in 2017 SP2 vs 2016 VB-139691 Wall inserted objects; attached record not visible VB-139701 Class Visibility Issues with Wall Style Components VB-139746 Worksheet function GETSPACENUMFOROBJ and GETSPACENAMEFOROBJ very slow VB-139931 In Create Interior Elevation Viewport, script error occurs due to the 5c character. VB-139998 Immediate crash on Windows 7 - Klick with middle mouse button VB-139999 Elevation of objects in walls not correct VB-140009 IFC Export: Auto-Hybrid objects are moved to the origin VB-140019 Symbol Preview for Active Symbol Does Now Work. VB-140036 IFC import - solid subtraction breaks after editing VB-140165 Export DWG missing objects - VW2017 SP2/SP3 VB-140177 DWG Import crashes VW VB-140194 There is no bottom face of the first step of created circular stairs VB-140228 Landscape Area - Inconsistencies with OIP 'area' value and plant 'count' vs plants displayed VB-140239 Export of Symbols with "Wall Hole Components" to IFC / No.1 VB-140256 Ifc COBie Export; IfcFurnishingElementType COBie ToolKit Error VB-140356 Save and commit with release crashes VB-140380 DWG Import Fails to import 3D objects in 2D/3D Only VB-140390 Replace Symbols Doesn't Replace Record Formats in 2017 VB-140430 Dragging A Marionette Node Into The Drawing Area Crashes Vectorworks(Mac Only). VB-140442 About Export Web view, Objects that set the texture displayed black when outputting locally or exporting in preview. VB-140445 DWG Import Crash VB-140461 Multiple Space Labels Break After SP3 Update VB-140466 Characters that behind a particular code character in SJIS display incorrectly after copying and pasting. VB-140468 IFC Model displays with bizarre extrudes when referenced VB-140495 Unprompted Extrusion of IFC-based 2D/3D objects VB-140497 Performance (navigation) problem of DLSVP because of in wall rotation option of hatches VB-140499 VGM "Best performance" run out of memory when DLSVP are visible VB-140515 IMport DWG into Working file crashes VW VB-140520 ExtVSFuncPlantRoutines.cpp: Hardcoded strings have Mac encoding, but should be Unicode VB-140549 Using REPLACE in the OIP doesn't replace truss record info VB-140567 Lighting Instrument moving - Bug ? VB-140600 Data loss when converting localized pre-2017 German plants VB-140610 Export Database doesn't work if Record Format is in a folder VB-140613 Enable Cut Plane shows curtain wall wrong VB-140614 Crash may occur when replacing wall styles reiteratively. VB-140618 Caching Issue in both Design Layer and Viewports VB-140628 Dimensions don't display correct values of German doors and windows VB-140657 Curtain Wall looks wrong as soon as layer cut plane is turned on VB-140709 activate more than one in a wall inserted PIOs do not allow to edit attached record format VB-140734 Crashing roof VB-140788 Localization bug of Fixture mode in german version VB-140873 Landscape Area localization issue with german Umlaute in Plantdatabase VB-140889 Crash when importing a DWG file VB-140905 Interactive display/cursor is broken for dragging a screen plane object in 3D view VB-140946 When showing the resource browser from the OIP, selecting view options dismisses the browser window VB-140956 Cable Tools Labels Not Aligned with Polyline VB-140964 VW crash caused by LineType while Zooming VB-140982 Rotate a group with a dimension leads to a broken dimension VB-140985 Crash while zooming VB-141003 DOM: Project Sharing lck File keep blocking vwxp VB-141019 The attached DWG file crashes VW immediately upon trying to import it. VB-141026 Not possible to duplicate a wall style VB-141028 Ceiling Grid tool has no default IFC tag and does not export VB-141054 Export EPS created too thin lines. VB-141120 corrupt file displays layers at wrong levels VB-141134 crash in ModernTools.Cursor VB-141181 Vectorworks crash after calling gSDK->ConvertObjectToPolygons VB-141196 Export IFC: Symbols with mirrored content get mixed up in IFC VB-141198 Export IFC: Mirrored symbols gets mixed up in IFC VB-141225 Walls don't export to IFC when on roof layer VB-141276 About SG: The license may not be released and the correct number of clients may not be started. VB-141315 Vectorworks crashes if you click Cancel button in the Detail Callout Graphic Options dialog VB-141335 Can't import this ifc-file VB-141349 DWG Export - Problem with linestyles in SLVP VB-141456 Workgroup reference cache 12 GB data size VB-141517 Slabs change shape when association with walls is lost VB-141586 VWX files getting alot bigger with SP3. VB-141935 Changing layers of many objects at the same time causes Vectorworks to crash. VB-142059 Export PDF Causes Bloated Files When Exporting Grayed DLVPs with "Black and White Only" Enabled VB-142105 VW crashes when trying to import 1 DWG file using the import one or more files command. VB-142177 Project Sharing: SDK changes to FormatNodes are not committed VB-142973 IFC: IFC_SetIFCScheme() appears not to work properly VB-142980 FS: Export IFC leads to immediate crash VB-145698 Libraries that contain umlauts cannot be downloaded and unziped correctly VB-145910 Performance problem of data visualization VB-145962 Project Sharing: Door CW Style information are not committed
 9. Design Express vient de publier le troisi√®me Service Pack (SP3.1) pour Vectorworks¬ģ 2019. Avec le Service Pack 3 (inclus dans SP 3.1), ce Service Pack comprend diverses corrections, am√©liorations et innovations. Nouvelles fonctionnalit√©s Pr√©sentations dans le Cloud via Vectorworks Cloud Services Avec les nouvelles pr√©sentations Vectorworks Cloud, vous pouvez g√©n√©rer des pr√©sentations de conception dans une interface intuitive de glisser-d√©poser. Cette nouvelle option simplifie la communication avec le client et inclut des panoramas √† 360¬į qui peuvent √™tre reli√©s entre eux pour cr√©er une exp√©rience compl√®te. Parce qu'il est stock√© en ligne, vous pouvez partager la pr√©sentation avec un lien web. Cette fonctionnalit√© est disponible pour les membres de Vectorworks Service Select avec un compte pour les services Vectorworks Cloud. En savoir plus. Lumion LiveSync Lumion apporte la puissance du rendu en temps r√©el √† Vectorworks. Gr√Ęce au plug-in LiveSync, vous pouvez rendre des mod√®les 3D en quelques secondes. Si vous changez quoi que ce soit au sujet du mod√®le 3D dans Vectorworks, la sc√®ne dans Lumion est instantan√©ment ajust√©e. Lumion est le premier plug-in partenaire √† utiliser la nouvelle API VectorworksGraphics Sync (VGS), qui s'adresse √† la fois au CPU et au GPU. En savoir plus. Le flux de travail MVR de Spotlight √† Vision D√©couvrez une meilleure fa√ßon de travailler avec My Virtual Rig (MVR). Ce format de fichier permet une liaison et un flux de travail transparents et bidirectionnels entre les syst√®mes de planification, de pr√©visualisation et de console. Le format de fichier contient le mod√®le 3D et les textures associ√©es, les informations de position et les donn√©es GDTF de la conception dans Vectorworks Spotlight. Ce flux de travail √©limine compl√®tement le besoin d'exportation et d'importation r√©p√©t√©es. Nouvelles possibilit√©s dans l'outil fen√™tre Sauvegardez vos pr√©f√©rences de fen√™tre dans les dossiers du groupe de travail. Ainsi, votre √©quipe utilise toujours le m√™me environnement de bureau. Vous pouvez maintenant ajouter des seuils aux fen√™tres int√©rieures ou aux portes int√©rieures √† l'aide d'un segment de place. Si ce segment de place a les m√™mes caract√©ristiques que le plancher adjacent, le plancher sous la porte ou la fen√™tre continue sans couture. La hauteur des seuils int√©rieur et ext√©rieur peut √™tre r√©gl√©e individuellement. Une ouverture murale que vous faites glisser hors d'un mur est maintenant repr√©sent√©e par une ligne avec un point de rep√®re. Cela facilite la s√©lection de l'objet. En savoir plus. Am√©liorations remarquables L'accent est mis sur la correction des probl√®mes associ√©s √† la commande "Annuler". Am√©liorations de la stabilit√©, entre autres choses : Vues multiples, Substitutions de classes, Mappage d'attributs, Partage de projets. Am√©lioration de l'affichage HSE des annotations, remplissages, textures et plus encore. De nombreuses am√©liorations au comportement de l'objet Data Tag. Am√©lioration des performances et de la qualit√© dans la g√©n√©ration de l'affichage 2D des composants 3D. Ce Service Pack est disponible pour toutes les licences de Vectorworks 2019 sous forme de mise √† jour t√©l√©chargeable. Pour installer le Service Pack, s√©lectionnez la commande "Rechercher les mises √† jour" dans le menu Vectorworks (Mac) ou dans le menu Aide (Windows). La liste compl√®te des am√©liorations est pr√©sent√©e ci-dessous. Veuillez contacter notre √©quipe de support si vous avez des questions. Toutes les am√©liorations de Vectorworks 2019 Service Pack 3 et 3.1 VB-159208 Vectorworks gets stuck if a ForceQuit is received and the user waits 10 minutes before clicking on the alert VB-159195 Design Layer Section Viewports Fail to Show Component Fills in SP4 VB-159169 BIM workflow not working anymore because referenced viewports cannot be sectioned anymore VB-159160 Section Viewport trough a referenced Viewport shows no fill components VB-159159 Section Viewport trough a Viewport shows walls without components in SP3/SP4 VB-159155 No Detail Level for Slabs in Section Viewport VB-158691 Section Viewports Fail to Show Objects from Referenced Viewports in SP3 VB-159298 The first 2 spaces created by the tool have the same number N/ASpace label is wrong with styles N/AThis update resolves an issue with the floating databar for some plug-ins N/A Add cloud-based project sharing support for Dropbox Business and Box Drive VB-49095 Gable fails to work on simple roof VB-79079 ConvertToPolygon() & ConvertToPolyline() are inconsistent VB-92297 Space object eyedropper modes being reset when using <space bar> pan/boomerang mode VB-105218 Objects Shift Origin when Editing Symbol Composed of Space Object and Surface Array VB-106801 Some solids render as hollow shells when 3d geometry is too layered VB-112574 Clip Cube is Unexpectedly Enabled When File is Opened VB-116976 Auto-Bounded Slab Shows Incorrect Geometry After Edge Offset is Applied VB-122015 Scaled Symbol Instances Render as Un-Scaled in Hidden Line, Polygon, and RW Modes VB-127993 Roof Face - turning off the primary class doesn't change visibility in 2D, but does in 3D VB-129545 Split Tool: Vectorworks crashes after spliting a subtracted plug-in objects VB-130140 Roof Components Fail to Show in OpenGL/Wireframe After Editing Roof VB-138176 NURBS Surfaces do not render properly in scaled symbols VB-138608 Create plot and model view creates viewport with incorrect boundary VB-139381 Duplicate Along Path Spacing Fails With Complex Polys-PR8394573 VB-140282 At least for the worksheet the attached file, text find & replace fails VB-140297 ZSys record created with no name VB-140644 Segmented fence has artifacts in plan view when first and last segment is the same length. VB-142125 Spotlight Lighting Devices are only selectable via their insertion point VB-142715 Space: Incorrect Net boundary polygon. VB-143861 House Model Not Exporting Properly to IFC VB-144108 About Export Panorama, "save on" pulldown change to Cloud Service Storage. VB-144240 Braceworks: Move Truss System is not working with Lighting Positions and Lighting Devices VB-144490 Editing roof gives the error says failed to create a roof VB-145626 VW 2016 file crashes VW 2017 and 2018 VB-145948 Hardscape border background color mismatch in settings dialog and when creation of object VB-146529 Multi-View - Class Visibility Fails in One Pane After Changing Visibilities in Another Pane VB-147125 Roof Cut Problem VB-147358 Roof Dormer geometry issues VB-147455 Revit file does not properly import VB-148008 Clip Cube State Fails to Get Saved with File When Activated Via Saved View VB-148431 New Title Block: still faulty folding marks for ISO sizes VB-148577 Editing a viewport crop changes design layer from screen plane to layer plane VB-149516 Sheet Revision Log - Scale Column VB-149622 MVR scaling issue VB-150301 Impossible to localize Adjacency Matrix string VB-150385 Alert Needed When Pasting Planar Objects Into Swap Graphics Mode (Click-Selection Fails) VB-150428 Updating Clip Cube Viewport Causes Clip Cube to Get Enabled on Design Layer VB-150489 Copy/Paste Fails Between Symbol's 2D and 3D Components VB-150847 Spotlight Lighting Devices are only selectable via their insertion point VB-150857 Crash when opening file VB-150893 Lighting device is attaching to the wrong hanging position VB-151035 Visibility issue VB-151089 VS / Python: vs.SetParent() should work with resources and resource folders VB-151541 Sheet layer bitmaps showing inconsistent alpha and background color VB-151698 VW crashes when you connect objects with Connect/Combine tool VB-151793 Page based symbol - visualization problems. VB-152036 Space Style Issues VB-152163 Dimension jumps when using the move command with a 2D reshape marquee VB-152335 In Edit Texture dialog, changing "Size" does not affect the preview display. VB-152685 Plugins Show Top Graphics from Inactive Detail Levels VB-152919 Fit To Object doesn't work VB-153056 Editing Groups with different LODs in Symbols VB-153090 Hidden Object Display Fails When "Display Planar Objects" is Enabled and Symbol Exists in File VB-153154 In Space Settings dialog, Styles stored in Vectorworks Libraries are not referenced. VB-153326 Section Viewport's "Merge Cross Sections" Option Not Working Properly in VW2019 VB-153379 Space: Problems with Style dialog VB-153463 Roof Face Object With Circular Edge Modification Disappears in Top/Plan View with a Vertical Eave Cut VB-153501 Marquee Reshape of Chain dimension in plan rotation does not work properly VB-153503 Vision Acceptance Test - test 32 & 33 get stuck on the tilt spin VB-153645 Round Wall starts with 360deg sweep Angle VB-153657 Texture Mapping Tool on Floor Slabs causes problems and crash VB-153674 PDF Stamp Annotations Show Incorrectly on Windows VB-153676 PDF Pages Show Graphics Incorrectly in VW 2019 on Windows VB-153699 X-Ray Fills Fails on PDF Page Objects in VW 2019 VB-153732 Spelling Errors in the 3D Boundaries tab of Space Settings VB-153745 Hardscape Border Textures VB-153790 Space label alignment becomes off when you mirror a space VB-153795 Space Edit Gross Custom does nothing VB-153796 Space Show Contour doesn't appear to do anything? VB-153830 When creating a top rail with a custom profile, it rotates 90 degree. VB-153889 bumping against page edge doesn't cause page to pan VB-153938 VW2018SP4 CRASHES the 13th time the WinDoor 'Settings' dialogue is opened to the 'Pens and Colours' section VB-153962 missing space styles in popup resource manager VB-154044 *convert Copy to lines Causes crash in this file in ConvertToBSPListFunctions::GetHatchForObject VB-154082 Styles fail to show in replace style of space objects in object info palette VB-154085 Stacking diagram fails to show the values and object appears too large when placed in the drawing VB-154121 Color change when pasting to older version of VW VB-154146 Navigation Graphics Best Performance: Page Based Symbols display at wrong scale in viewport annotations VB-154178 Mac 10.14 Mojave Only: Worksheet cell images printing within dark filled box. VB-154194 10.14 problem printing transparency VB-154215 'Fit to Objects' Fails On Space Objects When "Show 3D" Option is Enabled VB-154276 RW styles with edges don't show image backgrounds in Viewports VB-154320 Screen does not auto scroll when moving objects past the edge. VB-154380 Can't change planar object to "Symbol Definition" inside 2D component of symbol VB-154429 Two typos in Series G (Site Protection) VB-154463 Test file - Hardscape does not appear in 3D views VB-154469 Custom Space Name not available in Space Style VB-154490 2D Components: Detail Level display incorrect while editing groups in a 2D component VB-154494 Railing Attributes of 3d components fail is set by class VB-154505 Converting unstyled walls to Story Bounded walls shows line type wall in 3d views VB-154523 SDK - Missing events of grouped plugin objects when changing layer via object info palette VB-154533 Sheet Layer Viewports of Focused Lighting Devices in Design Layer Viewports Incorrect in 2019 VB-154586 VW hogging memory with MAC, when opening Worksheet VB-154598 Grouped Objects Show the Wrong Detail Level Display in Plan View VB-154632 Landscape Area tag does not work in localized Vectorworks. VB-154661 Plant Catalog not updating VB-154677 Section Viewport unable to be created-PR8393904 VB-154682 Room finish schedule on space label is not displayed properly in 2019 VB-154701 Elevator: Internal Cap Width/Internal Cap Depth field doesn't apply the values correctly VB-154729 FS: Space - Area and Volume always in mm2 and mm3 VB-154745 Railing/Fence Tool with Certain Configurations Causes Hollow Geometry VB-154759 VW crashes when invoking Undo after attempting to create Plant Style from Catalog. VB-154760 Online Plant List Catalog: Placed plant is replaced with a locus after invoking "Create Plant Style from Catalog". VB-154776 MVR export not correct VB-154780 Moving a Hanging Position causes wrong placement of attached Video Screen VB-154795 Project Sharing: Users think they can check out objects inside Symbol definition and Tiles VB-154802 Active use data is not useful for determining concurrent use at activation server VB-154836 view transition doesn't happen when activating a saved view from nav palette VB-154865 If IFC (zipped) file is imported to VW, the objects are not imported. VB-154878 3D geometry is appearing in 2D Edit mode VB-154938 Viewport: Project Screen Objects checkbox different behavior (Win only) VB-154975 If using Fundamental license, the Display with Clip Cube option is not displayed in the Create Viewport dialog. VB-155003 Auto bounding of Spaces and Space links are broken in 2019 VB-155006 Railing created with the Create Objects from Shapes fails VB-155015 Crash in DefinitionPreviewIdleTimeRegeneration::HandleRegenEvent found in analytics VB-155025 Instrument summary problems VB-155039 Fit bottom of space to objects does not work VB-155041 Cannot generate 2D from 3D in symbol edit if the 3D is a symbol itself VB-155054 Create Site modifier from polyline changes path in some cases VB-155081 Curtain Wall: Snapping one end to the other end of a curtain wall crashes Vectorworks. VB-155104 Auto scrolling in the drawing window is more difficult in 2019 VB-155107 One Time Crash While Editing Drawing Stamp in Title Block Border dialog VB-155120 Walls Fail to Render in Vw 2018 File Opening in Vw 2019 VB-155147 Stairs geometry error doesn't seem right VB-155148 Crash in the attached file when using attribute mapping tool for roof VB-155155 Space area is wrong on the OIP VB-155156 Regression - Secondary dimensions show closing bracket VB-155190 PDF import regression: Fails both Mac and Windows but works in 2018 VB-155191 The area displayed in the Stacking Diagram becomes a value much larger than the area of Space. VB-155197 VGM: Hatch viewport scaling fails in 'Best Performance' VB-155222 VS Catalogs on custom Pio: crash on Mac upon linking to catalog thru interface VB-155232 2D Components: Edit 2D Component Location Mode: Top Component objects are selectable on screen plane. VB-155236 Fit top of space to objects is not working VB-155276 Cannot automatically attach load object to the hanging position in 3D view VB-155279 Encountered an improper argument error message displays after perform certain steps. VB-155292 Project Sharing - PDF Objects Appear Blank After Changing "Save Referenced Cache" Option VB-155303 PDF Page Objects Cause Drawing Area to Appear Completely White at File Open VB-155334 Design Layer Elevation: missing "story" string VB-155818 Page based symbols in viewport annotations VB-155820 Space Object causing major memory leaks VB-155822 "Generate 2D from 3D Component" Gives Incorrect Results on Some Objects in SP2 VB-155838 Drawing Fails in Top Edit Mode for Flipped In-Wall Plugins VB-155868 *This file crashes in any 3D view and/or when Energos is activated VB-155883 VW2019 SP2 459802 Typo in the "Flip" options in the OIP (Win only) VB-155892 Revit import: There are black textures if you import file created in Revit 2019 VB-155893 Flipped Symbol Edit Mode Shows Incorrectly in 2019 When Edited Through Viewport VB-155899 vw2019 Sp2 459802 Can't select two fixtures after using UNDO VB-155903 Geometry fails to show on zoom with in symbol edit mode and after the symbol is edited VB-155909 "Fit to Objects" Fails in VW 2019 When Clip Cube is Enabled VB-155910 Duplicate Along Path don't work with polylines-PR8397543 VB-155911 *VW2019 SP2 459802 VWX closed unexpectedly while trying to use the Spotlight Numbering tool VB-155923 Sheet Layer Viewport Display Issue - VGM? VB-155932 Data Tag doesn't calculate line, polygon and NURBS curve lenght VB-155943 Clip Cube Resets to Default Size After Exiting Groups VB-155945 Project sharing assert on EndUndoEvent, after deleting record formats VB-155951 Number of Legs on Stage Decks Not Working VB-155963 In Multiple View Panes, layer of the active pane may not be switched. VB-155965 Two periods (..) in plant 'Spacing' field in OIP causes endless processing VB-155970 Spotlight Numbering - Undo Fails to Revert Changes VB-155975 Hanging Position Summary Shows Error in VW 2019 VB-155982 Section Viewport Geometry Stays Visible after Activating the first Design Layer ( Redraw problem) VB-155990 *VW crashes when invoking the properties of a liner dimension and dismissing it. VB-155995 *VW crashes when you attempt to render in Hidden line in ConvertToBSPListFunctions::GetHatchForObject VB-155996 Viewport Hatch Line Scale does not work VB-155999 Spotlight Multicable, Include in Calculations option can't be turned off VB-156020 Locally Mapped Hatches Display Incorrectly when Layer Scale is Changed VB-156025 Roof Face Disappears in Top/plan After Edit VB-156031 #IPZ# does not return correct value for slabs(Data Tag) VB-156032 Data Tag: Arithmetic operations do not work for dimension, if the unit mark is shown VB-156033 Data Tag: Arithmetic operations do not work for dimension, if there are brackets. VB-156035 Files are Ending up with Label Legends Displaying Behind the Instruments VB-156042 Data Tag: Arithmetic operations do not work for dimension, if the unit mark is shown and the first value is number VB-156053 Additional data of space object style/instance information shows wrong VB-156060 VWX 2019 SP2 459802 Double clicking to terminate the Spotlight Numbering tool doesnt 'deselect' the numbered fixtures when PAN(Hand) tool is enabled VB-156074 Undo of newly created Property line leaves invalid records VB-156075 Duplicate Along Path Fails in VW 2019--PR8397880 VB-156077 Image Effects Get Removed from Image Resources After File is Closed and Reopened VB-156081 Data Tag: Insert Style from Resource Manager uses wrong Settings VB-156089 VW is crashing when initializing the layer list in ObjectViewModel.cpp VB-156096 Position of Crop Marks does not adapt to the position of the Title Block VB-156098 FS: Space looses Substraction Area Infos after changing Units VB-156099 FS: Space - VW Crash with Command: Fit Top of Space to Objects... VB-156104 Crash applying setting to lights VB-156107 Project Sharing - Image Resource Image Effects Fail to Get Committed VB-156121 Title Block Border: Redraw issue when you open Title Block Manager dialog(Win only) VB-156122 File crashes when trying to open within VW 2019 SP1.1 VB-156123 Title Block Border: Plot Date Format value doesn't update if you click Cancel in the Choose Date Format dialog (Win only) VB-156126 Highlighting in site model sculptor is not working correctly VB-156133 Resizing Clip Cube is Very Difficult in Certain Views VB-156135 Image Effects "Rename Preset" Dialog Shows Text String Incorrectly VB-156136 Viewport Resolution Fails to Update When Image Effects Are Applied VB-156144 Uncontrollable slab VB-156169 Crash on Set Hanging Point to truss without a Hanging Position VB-156172 Group Texture drop down menu is locked in the OIP Render tab VB-156176 Roof object disappears after edit and can't undo VB-156184 Camera Match: Fine Tune dialog slider control handle is very small VB-156185 Viewports Fail to Reflect Design Layer Changes When Image Effects are Applied VB-156186 Viewports Show as Up-to-Date After Image Effects are Applied VB-156194 PDFs lack anti-aliasing. VB-156204 XM: Added text to a front view of a hybrid-symbol not visible in a SVP VB-156206 Autonumber positions + Spotlight numbering VB-156212 Dragging Bridles crashes Vectorworks. VB-156223 Layer filtering when selecting the already active layer VB-156232 Not possible to create a ifc custom pset via sdk if ifc version 4 is set to standard VB-156235 Orphaned Section Line on design layer not visible in viewports VB-156239 "Batch Convert..." is getting slower and slower and eventually Vectorworks crashes VB-156241 "Replace with Symbol" Command Fails in VW 2019 VB-156252 XM: Searching resources should allow finding words that include . or , VB-156257 VW crashes when you turn on/off roof options. VB-156264 Merge Cross Sections broken by 2D component detail level VB-156275 *Sectioning Symbol Sanitary Acc Kohler Vanity K-2732 Causes VW2019 to Crash VB-156278 Custom PSet get lost if the user deletes the VW Database that belongs to a custom pset... VB-156279 Vectorworks crashes when right click on imported image resource VB-156287 Space styles - when you remove 2D boundaries, some parameters get reset VB-156290 Create resource using external image step forces to use external reference as importing parameter VB-156291 DWG Import - Imported Viewports Show Incorrectly in VW 2019 VB-156296 *In Roof, when turning on / off the insertion of "Attic" etc. many times, VW crashes. VB-156304 Import DWG: Center on internal origin fails to refresh ruler coordinates until view change VB-156326 Slab: manual edges won't resolve if boundary have holes VB-156335 2D Components: Changing any 2D attribute of a Plug-in Object instance replaces user defined Top/Plan graphics VB-156336 Applying Image Effect through context menu does not update OIP checkmark VB-156346 Library Content-Object Styles/Space Wrong for Residential Living Room VB-156366 PDF image not appearing in Viewport VB-156367 Open GL will not "Draw Edges" in Viewport VB-156369 *Replace walls in attached files crashes Vectorworks VB-156375 "Generate 2D from 3D Component" Includes Objects in Invisible Classes VB-156376 Symbols Disappear After Changing Class Visibilities Inside Edit Mode VB-156377 Selection Fails After Editing Grouped Solids Inside Symbol VB-156383 Groups in Invisible Detail Levels are Selectable Inside Symbol Edit Mode in SP2 VB-156387 The "Coordinate Display" of the dialog is displayed incorrectly.(Mojave Only) VB-156388 Viewports Display Incorrectly in File Updated from Vw 2018 to 2019 VB-156390 Lighting Device with Hanging Position VB-156392 Data Tag - Define Field only working when record is in the default folder VB-156407 *Attempting to edit a worksheet cell produces a crash VB-156413 Foliage with option "On ground" not working VB-156415 Data tag rotates with the rotated plan VB-156420 Polyline area changes when switching OI Close option VB-156422 Data tag default content - Furniture.vwx needs default text VB-156424 Space's graphic attributes don't hold when converted to a style VB-156428 Cannot place space styles in offline working file VB-156431 Crazy road problem changes active layer Z elevation VB-156438 Spotlight Gobo Slots not showing VB-156442 Regression: Dashed Hidden Line render VB-156447 After publishing of DWG/DXF, DWF opening/closing files crashes VB-156451 View Transition Animation between Saved View is not working VB-156452 When Navigation Graphics are Set to Best Performance the Client File will NOT open in 2019 SP2 VB-156453 Some (imported or referenced) PDFs don't display in VW2019 VB-156455 VW crashes when editing a tag data of a particular style. (Data Tag tool) VB-156457 In Mojave if you turn off the checkbox in the Create Object dialog VB-156458 In Space Tool, changing Style from Object Info Palette does not update Space Label. VB-156460 The image effect is checked if cancel the image effects and the viewport is updated. VB-156461 Execution of Generate 2D from 3D component does not generate a 2D component. VB-156463 Stair after Ungroup will show the former connected sides as hollow VB-156465 Scrolling by Dragging Object to Drawing Edges no longer works VB-156469 Add... button in assign tags should gray out after it was clicked VB-156472 Invisible (Main) Class in Section Viewport VB-156482 SPOTLIGHT: Creating a new label legend from existing instrument adds another symbol within the newly created label legend. VB-156490 Section VP shows classes that are hidden in that viewport VB-156496 Hidden Line Render Crash With Planar Geometry VB-156500 Crash on Mac and Layer with no name and wrong position of visibility icon on Windows VB-156504 DWG Import - dimension standard is not created properly VB-156506 Conflict dialog for names between Class and Layer Filters VB-156509 Crash opening file, PolyTDHandle with zero vertices VB-156515 Space creation shows empty Net and Gross values when created for first time VB-156526 Bad translation in Title block dialog VB-156539 Railing/Fence Takes on the Wrong Elevation in Recent Builds VB-156543 Duplicate along Path fails in 2019 but works in 2018 VB-156547 Replace with Symbol regression VB-156551 Classing of space labels broken VB-156555 Fit Space to objects giving large offset VB-156557 Styled Space Pen Opacity Not Taking Effect when set by Class Attributes VB-156561 Custom pSets in IFC Mapping crash Vectorworks. VB-156563 Depth setting for elevator isn't responding as expected VB-156565 Switching Between Layers is Much Slower in SP2 VB-156566 Railing/Fence Tool Preferences Can't be Changed After Using Style VB-156594 Purge Command Causes Freeze in VW 2018/2019 VB-156599 Data Tags used as part of Project Sharing workflow requires odd or excessive amount of checkouts VB-156604 Red snapping highlight not showing on 3D Rotated Hanging Position VB-156605 Trim Tool tooltip typo VB-156614 Lumion Live Sync - Cannot disable Camera Sync VB-156619 Crash on line stretch VB-156620 Title Block Manager Seems to Start Collecting Every File on User's Server VB-156627 Sheet Layer Section Viewport - Class and Layer Visibility fickle VB-156629 A "new" Project Sharing error message shows up after committing successfully VB-156634 You cannot reattach a data tag, if it does not have leader. VB-156646 "Generate 2D from 3D Component" Not Working in Hybrid Symbol using VW2019 SP3 VB-156654 PDF Import: pdf v1.6 shown blank with vw2019 VB-156658 The setting is not displayed in "Flr", "Base", and "Wall" on the Edit Tag Date" dialog." VB-156667 3D Label Legend Text size and Font changed when adding or removing fields VB-156669 VW freezes after opening the attached file VB-156670 Project Sharing: Data tag is detached from tagged object when it is checked out only(without tagged object to be checked out) VB-156675 Cancel button has a "." after the cancel on the space settings more area settings dialog box. VB-156692 Renderworks viewports render white when compression is JPEG VB-156706 Section edit-in-place is showing objects in invisible classes VB-156709 Pattern fills do not print correctly in Mac OS 10.14 compared to 10.13. VB-156712 Reshape Tool in Combination with 'Move Selection' VB-156719 When setting a Space Style to have all parameters in the Occupancy tab to 'by instance', some fields are still disabled in the OIP VB-156722 Portions of PDF disappears when PDF is moved within the document VB-156723 2D Components: View tolerance angle for displaying 2D components not reasonable VB-156727 Random Crash While Editing Site Modifier within Test File VB-156738 Project Sharing; Commit dialog taking a long time to pop up VB-156743 Symbols are invisible if "Best Performance" is used VB-156746 Page-based symbols wrong in Viewports VB-156747 Exporting to PDF on Mojave. Patterns don't have same quality. VB-156752 Freeze on select extrude along path 10.14 VB-156754 Data Tags placed on Design Layer ignore plan rotation - Bug or WAD? VB-156755 Sheet Layer Viewport Opacity not working VB-156768 Nested 2D-Symbol in wall not visible when unified view VB-156773 VW hangs up when you attempt to set fold marks in Title Block Border VB-156777 Multiple projector weight incorrect. VB-156786 Marionette: When using a user origin in a 3D view, extrusions don't extrude in the correct place using Extrude node VB-156804 Roof face problems VB-156807 Roof face joins incorrectly and can't undo VB-156808 Viewport Bug: Active class is affecting viewport update VB-156811 Roof faces show textures incorrectly, and sometimes disappear altogether VB-156816 Railing Fence, Posts disappears after top rail is selected( Regression?) VB-156822 Text missing from section viewport render VB-156833 Space Volume not correct in the attached file VB-156838 Check Spelling Command not working in german Vectorworks (Windows only) VB-156854 Conversion of german title block faulty VB-156870 *TaperBody crashed VB-156877 Walls not converting from 2018 to 2019 SP2 on this multistory building VB-156901 Moving walls causes VW2019 SP2 to hang VB-156904 Page Setup: Printable Area, ISO sizes are incorrect VB-156905 Class visibility fails in one pane after changing visibilities in another pane VB-156906 create a complex linestyle -> the program crashes VB-156909 PDF-File into the annotations of a Viewport / shows incorrect--Regression VB-156911 *Create complexe Line-Style / VW chrash VB-156923 Load objects not attaching to hanging position in a layer with elevation in 3D VB-156956 elevator / error in 'Internal CAB With' and 'Internal Cab Hight' VB-156959 Resource Manager: Dragging several resources will only move one, leave others in place VB-156966 Performance redraw issues VB-156995 No refresh of the Worksheet Functions "GETSPACENAMEFOROBJ" and "GETSPACENUMFOROBJ" after changing of Space Object VB-157009 Space Area Modifier Name is Spelled Incorrectly VB-157015 VGM: Page based symbols not scaling correctly in viewports VB-157018 Page-Based Symbol will not scale in DLVP VB-157022 SPACE: it is not possible to apply All By Style in the Space Objects Class VB-157032 Space Label is Causing Major Slowdown VB-157035 Data Tag "Perimeter" field doesn't update when modifying polygon with Reshape tool. VB-157036 Title Block Manager - Check / Uncheck Typo VB-157037 Roof geometry not correct VB-157039 Vectorworks unable to shed roof with Create roof menu VB-157041 Project Sharing - Referenced DWGs Appear Empty After Changing "Save Referenced Cache" Option VB-157044 Selection Highlighting Not Visible at First when Generating 2D from 3D Component within Door Symbol VB-157049 Drawing Label spacing regression when using this font VB-157054 Plant Catalog: Selection in the list of the plants changes after you modify value of the plant VB-157061 File crashes when opened (Mac only) VB-157062 Command Update Plug-ins Objects crashes when converting VAA Title Blocks VB-157073 Spotlight Numbering VB-157095 Viewport: Page-Based Symbols change size with scale VB-157104 2018 file crashes 2019 upon conversion VB-157133 Title Border: unable to reset Issue Data to "A" VB-157135 Stair Riser creates corrupt 3D geometry VB-157137 Strange Result with Railing Fence Tool VB-157145 *Crash when Hidden Line rendering Roof Object in ConvertToBSPListFunctions::GetHatchForObject VB-157149 Horizontal section not showing dimension text and line markers VB-157151 DWG export from section VB-157158 Localized Foliage Tool does not display default symbol. VB-157165 When running "Fit Top of Space to Objects" menu, top of Space may not fit. VB-157172 Superscript numbers are missing after convert to 2019 VB-157188 Editing 3D Components in Groups of Symbols causes issues with Selection VB-157196 Sections: Objects showing in invisible classes when in containers VB-157200 Viewport Symbol Scaling is broken VB-157218 OIP Fails on Objects Pasted Into Symbol's 3D Component in SP3 VB-157223 Pasting Objects Into Symbol's 3D Component Causes the Wrong Prompt to Show VB-157242 *Minimized Floating View Pane Crashes Vectorworks VB-157247 Bug in SIA Dimension-Elevation Trailer VB-157257 Crash when clicking on image attributes button VB-157264 Export Parasolid X_T Options is not working. VB-157271 Data Tag value increases three zeros with Open and Close Edit (Dimension Number Format) VB-157274 OpenGL Background Render stretching in Section Viewport VB-157280 IFC: Export Option combination in DataMapping not working VB-157284 Project Sharing - Crash During Refresh VB-157285 Vectorworks crash with the attached file, trying to use project tool. VB-157295 Worksheet Images Fail to Appear When Scale Options Used VB-157302 Symbol Edit 3D Component, Edit Extrude in Group incapacitates further Editing VB-157303 2D Objects Fail to Show When Pasted Into Symbol's 2D Components VB-157304 Auto numbering for Spotlight not incrementing correctly VB-157312 Revert to Save Crashes Vectorworks [Mac Only]. VB-157314 Patterns in PDF Export display incorrectly on Mojave Preview Application VB-157325 Object Info Floating Dialogue Text stacking issue VB-157326 CDR: Worksheets are misplaced when in dwg export. VB-157331 Toilet Stall Object offsets/flips when exported to IFC VB-157333 *Random crash in attached file when using attribute map tool VB-157343 Master snap point loci are not displayed in Data Tags VB-157348 Application hangs when using attribute mapping tool on roof VB-157354 Page-based symbol inside world-based symbol in SLVP not imaging at scale VB-157355 More redraw issues with Foliage tool in edit modes VB-157358 Stair creates locus far higher than z-height of stair VB-157390 Crash in Project Sharing Revert acceptance test on Mac VB-157392 *Crashes when navigating to new sheet layer. VB-157398 Empty net and gross values for space object when using create objects from shapes command VB-157404 Railing/Fence Styles Get Deleted from Document in SP3 After Editing Tool Prefs VB-157407 In "Fit Wall to Objects" of VW 2019, there are cases where the wall does not fit the object. VB-157408 Simple Beam command crashes Vectorworks VB-157412 Title Block Manager crashes VW when OK is clicked for external files[Mac only] VB-157418 Revit Import - Symbols are wrongly created (Acceptance test failure) VB-157423 Slab Edge Offset: No Highlight VB-157429 RW camera, Object properties dialog shows blank space when switching to different properties VB-157435 VW Crashes in SP3 When Batch Converting VB-157452 DWG imports ok into 2018, but badly in 2019 and slows the system VB-157454 number 1 on key pad initiates 'text' command VB-157460 Edit roof dialog fails to open in isometric views in 2019 VB-157465 Label Legend Alignment Issues when moving to VW 2019 VB-157469 *Update section viewport causes crash VB-157470 Even if dragging object to the edge of the screen, it does not auto scroll. VB-157478 2019-01-18 BUG Reshape Tool- Big range selection by moving the screen VB-157488 Horizontal Section: Create Horizontal Section creates viewport with no graphics VB-157495 Speaker array will not allow dispersion greater then 90 deg. VB-157498 Replace Space Style delete the existing Custom Space Names VB-157499 Binding of roof components to wall components not working VB-157514 Data Tag tool loses precision of number of custom records VB-157516 Vectorworks crash with a specific text character. VB-157517 *Vectorworks crashes when close Edit Tag Data dialog VB-157520 DWG Export- Worksheet on drawing fails with incorrect rows VB-157522 Page Setup different from design to sheet layer since VW2019 VB-157523 Floating Tool Properties palette fields resize when changing checkbox values VB-157533 Crash in TNotify::UpdatePendingRequests VB-157537 Autoscroll while drawing very slow on 4k display or higher VB-157543 Space Object: 3D Boundary Class is grayed even with all parameters set by instance VB-157554 Objects Get Placed on the Wrong Plane When Pasted Into Symbol's 3D Component VB-157555 *GetObjectVisFlag and SetObjectVisFlag crashed VB-157564 Classes Created in Space Settings Dialog Fail to Take-On Attributes in VW 2019 VB-157566 Application crashes when moving multiple objects in the resource manager VB-157590 Clip Tool creates a new object VB-157621 Alert Fails to Show in VW 2019 When Converting Hybrid Symbol to 3D VB-157624 VW Hangs when Updating Section Viewport within Test file (Regression from SP0) VB-157634 If change the Text Scale"" from the "Advanced Viewport Properties" VB-157645 Switching to top plan view while Lumion Livesync is active will cause livesync to terminate VB-157652 Crash in GetObjectVisFlag(DrawingContext&, BlankType**, bool&) (in vectorworks) (VariableState.h:23) VB-157653 *Update all viewports causes crash VB-157660 Railing and fence, turning on Top Rail option will fail to load the fence completely VB-157672 In OIP, clicking on the right side of the handle of the coordinate reference point may not respond. VB-157673 Closing the "Assign Room Finishes" dialog with OK will crash VW. VB-157697 VW2019 closes unexpectedly after using Export MVR VB-157711 Fillet tool changes plane mode of object VB-157718 Typos in dialog presented after closing the Space - Edit Number Style dialog without saving. VB-157728 Roof Fails to Clip Walls in VW 2019 VB-157743 crash in background thread tesselation of extrude VB-157744 Translation error in OIP VB-157746 Objects Fail to Show When Entering Symbol's 3D Component VB-157747 If entering a numerical value with Move" command and execute it VB-157748 The size of the symbol placed in the sheet layer is changed and it displayed on the drawing sheet. VB-157749 add tag to symbol while in section causes crash VB-157751 Symbols not visible with Best Performance VB-157762 Space's "Net Top Offset" Value Fails to Revert After Undoing Fitting Operation VB-157775 Moving objects while zooming in/out makes dimension text disappear. VB-157781 Space Objects Dim Fail VB-157783 MVR does not export Vision capture info VB-157792 ODBC or IFC causing a crash when select a record from the OIP VB-157793 Project Sharing - Changes to Space Label Settings Fail to Get Committed VB-157799 Clip surface fails in 3D views when clipping hadscapes VB-157813 Roof Components Missing VB-157817 2D objects with Class attributes render white in OpenGL viewport VB-157823 Question about 3D connexion's 3D mouse (SpaceMouse Compact). VB-157825 Attached Fils crashes Vectorworks when using Purge command VB-157829 Menu commands are disabled after you invoke Set Hanging point command VB-157832 Roof object issues with undo VB-157842 Roof thickness goes wrong! VB-157856 Auto-Bounded Spaces Show Area Incorrectly in OIP in Recent Builds VB-157869 Using the Split Tool on Symmetrical Ovals Causes a Crash VB-157872 Spaces Disappear in 3D Views When Clips are Removed VB-157879 Page Setup No Longer Displays the Correct Printable Area VB-157886 Railing/Fence Tool Fails to Use Tool Prefs When Style Settings are Overridden VB-157889 Distance in floating data bar is always on 0 when moving object inside a Clip Cube VB-157899 Space OIP Shows Unused Leader Line Settings in SP3 VB-157905 Translation error in dimension OIP VB-157906 Translation error in Render drop-down menu VB-157908 Space's Custom Gross Boundary Settings Fail to Revert Following Undo VB-157910 Space's "Edit Custom Gross Boundary" Dialog Fails to Highlight Walls in 2019 VB-157911 Space's "Edit Custom Gross Boundary" Dialog Doesn't Allow Reset in SP3 VB-157915 Problems Downloading Some Libraries. VB-157945 Section Viewport with Renderworks: creates extra lines / objects VB-157946 Project sharing. Choosing saved view forces the user too check out all roofs in file VB-157947 Reshape Tool destroys dimension VB-157950 Section Viewports Fail to Show Component Overrides in SP3 VB-157964 *When Select "Update BIMObject Red Symbol definitions" on the Update BIMObjects" dialog and press the "OK" button VB-157966 In Horizontal Section Viewport, objects of the Invisible class are displayed. VB-157987 Title Block Border producing undo alerts when editing preference records VB-158002 Wall Texture Problem 4 - Open GL Real World Scale Incorrect - compared to Hidden Line & Renderworks VB-158007 Hardscape: Main Slab Style Replace-does not show default Hardscape Content VB-158015 Stair Stringer has a Strange "V" Cut in it in Certain Configurations VB-158022 When executed the Roof Face" command menu VB-158053 Texture mapping is wrong in OpenGL, Renderworks, and Hidden line. VB-158063 Drag and drop resource does not work in the List view VB-158064 When Roof style creation is undone, undoing the wall style creation causes wall geometry to disappear VB-158070 Changing slab styles in the OIP does update the style drop downs VB-158071 Creating styles multiple times with undo causes objects to disappear VB-158082 Vectorworks crashes when exporting Room Finishes from Space plug-in VB-158090 Roofs Fail to Show Surface Hatches in SP3 VB-158095 Page Based Symbol does not show in Top Plan on first insertion VB-158108 If press the Shortcut Keys" VB-158113 SP3 additional Space Object bug- Space label VB-158116 3D Layout Label Legend missing when Layout symbol is 2D VB-158126 ODBC/ VW crashes while updating the document from database VB-158144 In Export PDF, Image Effects are not reflected in the Bitmap object. VB-158150 Roof: Eave Cut, wrong representation VB-158152 Project Sharing - Checkout Alert Dialog Fails to Show for Objects Inside Groups VB-158154 Project Sharing - Checkout Alert Dialog Fails to Show for Objects Inside Tiles and Line Types VB-158172 Spaces Lose Auto-Bounding After Editing Modifiers VB-158174 Space Modifiers Shift Randomly When Space is Rotated/Mirrored VB-158182 Rendering of slab fails in Renderworks rendering SP3 beta - regression VB-158184 VW Session Pref - Undo view changes: Grouping similar view changes is not working VB-158200 Import Revit (Batch) will crash VB-158227 Bug in Join Roof Face - Wall VB-158237 Space OIP Initially Fails to Show Settings VB-158255 *Crash when editing worksheet cell, part II. SP3 VB-158260 Structural Member not working with stories VB-158262 MVR export has incorrect Z heights, and rotations is incorrect on some truss objects VB-158279 Export to DWG freeze VB-158294 When using the plug-in style and drawing with the "Picked Walls Mode", a Space is created at a position away from the wall. VB-158298 Export PDF is not executed.(Windows only) VB-158311 Attached File is corrupt - could it be repaired? VB-158361 VW crash on multiple selection with Move 3D VB-158394 Snap Points Can't be Acquired in OpenGL When Clip Cube is Enabled VB-158397 Symbols Remain Visible in SP3 After Changing Active Layer VB-158420 *Crash when trying to edit Image Effects VB-158464 Callout Notes won't appear in Keynote Legend
 10. Design Express a lanc√© le deuxi√®me Service Pack (SP2) pour Vectorworks¬ģ 2019. Ce Service Pack comprend diverses corrections et am√©liorations : L'accent est mis sur la correction des probl√®mes associ√©s √† la commande "Annuler". Am√©lioration de la stabilit√© de, entre autres, Vues multiples, Substitutions de classes, Mappage d'attributs, Partage de projets. Am√©lioration de l'affichage HSE des annotations, remplissages, textures et plus encore. De nombreuses am√©liorations au comportement de l'objet Data Tag. Am√©lioration des performances et de la qualit√© dans la g√©n√©ration de l'affichage 2D des composants 3D. Ce Service Pack est disponible pour toutes les licences de Vectorworks 2019 sous forme de mise √† jour t√©l√©chargeable. Pour installer le Service Pack, s√©lectionnez la commande "Rechercher les mises √† jour" dans le menu Vectorworks (Mac) ou dans le menu Aide (Windows). La liste compl√®te des am√©liorations est pr√©sent√©e ci-dessous. Veuillez contacter notre √©quipe de support si vous avez des questions. Toutes les am√©liorations de Vectorworks 2019 Service Pack 2 VB-71380 Conical roof disappears if Pitch is modified VB-82144 Polygon Tool with inner boundary mode doesn't work in several ocasions VB-98816 Polygon From Inner Boundary on Automatic Plane Creates Screen Plane Object VB-100608 Polygon From Inner Boundary Mode fails with geometry in test file VB-106001 Wall Becomes Corrupt after Roof is Created Within Test File VB-114181 CW Space: Custom Net Boundary: Exclude Column "Islands" option doesn't work as expected. VB-120504 Dwg export fails VB-127723 Drag and Drop of an IFC file do not open "Filter IFC Stories and Element" dialog VB-127759 Roof Face disappears in imported model VB-128236 Roof Clipping Causes 3D Geometry to Fail in VW 2016 When Certain Shapes are Used VB-128350 Wrapping a marionette network in rotate plan causes wrapper to offset in different location VB-128781 VW Crashes on Mac When Converting Marionette Wrapper to an Object Node VB-131656 Export PDF: Image Fills with opacity of less than 100% have white haze VB-132093 3D label legend values are visually corrupt when moving the instrument VB-132471 Marionette Objects need to be "reset" after move by points command is used on them VB-132870 Crash implementing LW Data Exchange export VB-133315 Screen flickers with the flyover tool while rendered. VB-135166 Property Line tool missing bulls-eye VB-137471 Attribute palette: Link Pen Opacity checkbox should be turned on for all object that have only Fill Opacity value VB-137816 Using "/" in a Lighting Device's Name or Worksheet Name definition puts data where Lightwright cannot find it. VB-138004 Marionette Script crashes on OS X VB-138443 Scaled Symbol does not render as expected VB-138750 Slab (likely corrupt) is behaving strangely and crashing Vectorworks VB-138876 Arc Smoothing Causes Slab with Manual Edge to Show Gaps VB-139072 Parking Space Tool HC Space incorrect when Angled Header Style chosen VB-139636 Image Export from File is Giving a Different Brown Color VB-139738 Camera Match Mask Tool Outline VB-140230 Export PDF Produces Undesirable Antialiasing on Camera Match Masks : JBC VB-140439 Inner Boundary Mode of Space Tool doesn't support columns correct VB-141713 Spotlight: Export to Lightwright crashes Vectorworks VB-142178 COBIE fieldname incorrect VB-142235 Crash after adding Lighting Device Parameters VB-142339 VW 2018 Viewer, palettes fail to launch VB-142726 Space Worksheet Functions not working VB-142828 Some symbols in the Resources Manager Vectorworks Libraries can not be inserted directly into the wall. VB-143387 Insert Position Summary doesn't on duplicated pipes VB-143431 Marionette: Opening file with Marionette nodes and closing without making changes will prompt the user to save their changes VB-144082 Multicircuit is connected incorrectly to the hanging position VB-144230 Preview of an applied plant doesn't show in Resource Manager when saving Landscape Area. VB-144363 Convert to hanging position undo not working correctly VB-144555 When VBvisual Plant is selected, it is not highlighted in Top / Plan. VB-144628 Hanging positions will not work with Braceworks loads VB-144734 Select Coincident Objects doesn't work if Selection Tool is twice in workspace VB-144787 IFC Export do not export round opening VB-144895 Crash - Lightwright - Use automatic Lightwright Data Exchange Perform a complete export on Exit. VB-145509 Custom Instrument Insertion Scripts no longer work in VW2018 VB-145572 While in 'Best Performance' performing an image crop is making geometry disappear VB-145856 Door & Window: Interior/Exterior Wall Detail control points don't adjust to change in Door/Window Width VB-145884 Hardscape transfer bugs with eyedropper VB-146254 Marionette Obj Info Palette does not show correct information VB-146599 Marionette: Crash with Delete node and 'Remove At' node VB-146786 Save Wall Style with context Menu replaces walls inside symbols VB-146825 Convert to Hanging Position: When we convert a hanging position and a simple geometry, one of these two objects disappears VB-146834 Performance issue Editing Group Containing 3D Polys VB-147148 Create Similar Object - uses default lighting instrument instead of picked instrument VB-147263 Horizontal sections look wrong after conversion to 2018 VB-147373 Question- About converting "Hemisphere" or "Sphere" to 3D Polygon with VW2018. VB-147417 Texture Bed does not display colour when 3D Style is 3D Mesh VB-147620 Spurious oval drawn inside crop after edit of detail callout VB-147665 When the Design Layer and Sheet Layer viewports are displayed in Multiple View Panes, the display may be incorrect. Mac only VB-147690 By style parameters are enabled in the dialog and editable VB-147816 When Expanding Classes in the Navigation Palette, it moves it to the bottom. VB-147875 Visibility for In-Wall Objects Changes in Viewports When Document's Class Visibility is Changed VB-147915 Performance issue working with Lighting Pipes VB-147969 Objects not rendered properly when "Unified View" is off with particular layer option settings. VB-148177 Hardscape Tool area not showing in Worksheet VB-148298 Major display issues relating to Bitmap images VB-148371 Performance Issue Selecting IFC Entity. VB-148416 VW2019 File translation. Crash on open with attached file. Windows only VB-148445 Performance Issue with IFC Data VB-148556 Title block settings dialog box is too big VB-148569 Clip Cube Takes on a Random Shape When Entering Symbol's 2D Component Mode VB-148578 Profiles of the Structural Member Tool are broken VB-148624 VW crashes when you invoke Resource Selector with arrow down key (Win only) VB-148800 UNDO does not work in some Marionette networks while it works in others VB-148804 Spotlight - Crash with Data Exchange and Custom Lighting Device Parameters VB-148810 Unable to Export to 3D for WebView (Prototech) VB-148824 Crash when you draw a slab when you have a symbol named the same way VB-148843 Import IFC Interface is Inconsistent VB-148956 Roof Face has incorrect component area on Worksheet VB-148966 Worksheet - GetSpaceNameForObj - Not working on walls VB-148999 Space: some IFC data not correct VB-149199 Crash in TDrawPad::SetFontByNumber VB-149209 Lighting Instruments don't attach to 'hanging positions' in rotated plan view. VB-149351 Skylight not visible in Hidden Line Render modes VB-149450 File opens with different layer not the saved layer from VW 2018 VB-149554 Editing a texture - receive shadows and obj size VB-150118 Hidden Line RenderNot Working in Mixed Layer Views-When Unified View is off VB-150272 Duplicate Along a Path failed in Parasolid -- PR 8376690 VB-150392 Object Info Palette is missing its check boxes, when certain Win 7 themes are used VB-150437 Performance issues with multiple panes VB-150480 Hoist Weights do not Update if Settings are changed after it is placed in the Drawing VB-150540 2D Components: Clip Cube displaying in Edit 2D Component mode when Show Other is set to "3D" VB-150562 Hatched Rectangle Not Showing Properly while in Wireframe VB-150569 The cross section of the Clip Cube may not be displayed in red in some cases. VB-150649 Roof subtractions get "forgotten" VB-150742 EPS on Sheet Layer not visible VB-150751 3D Studio file crashes 2018 and 2019 VB-150783 Planar Graphics Not Visible when Editing Slab with-Manual Edge VB-151013 Page-Based Symbol Thumbnails Show Incorrectly in Resource Manager VB-151021 OIP Refactor - Dimension - length - too narrow to show VB-151078 Artifacts when dragging a Marionette object around VB-151094 Send to Vision with no file open crashes Vectorworks VB-151207 Collapsing the Filter Widget in the Layer and Class menus can take two clicks VB-151277 Exiting to IFCEntity container performance differs wildly. VB-151283 Deleting Marionette Creation Group Crashes VB-151392 Component Location Edit Mode's Default View Changes Following Zoom/Pan VB-151405 Import Revit: Attached file causes Vectorworks to hang or crash VB-151469 Existing Tree Label Text Position VB-151616 Crash from analytics since 2017: MeshEx::CExtendedMeshData::GetFaceVertices VB-151735 Spread/Beam diagram of the Light should be divided from the other parameters with separators VB-151770 Text Along Path - Reversing the direction of the line is causing problems VB-151772 Text Along Path - Create Text As Extrusions doesn't work properly VB-151791 Edit 2D component does not preserve the render mode VB-151797 Plugin 2D Graphics Appear on Section Plane in Horizontal SVPs VB-151823 Dimensions remaining although object got deleted VB-151846 2D Components: Worksheet doesn't display nested hybrid components VB-151909 Dragging 2D PIOs produce screen artifacts (looks like text) VB-151934 BaseQuantities of a slab are not exported if slab contains drainage or modifiers VB-151940 Context exit button text does not resize properly VB-151983 Error message displays when you use Select Origin's Hoists command VB-152093 When hardscape resource is in session and using the same resource in new document will fail VB-152159 CMassForceUnitsImpl::GetDocumentUnit is throwing off the undo system VB-152160 TrussAnalysisImpl::CMassForceUnitsImpl::GetUnitsRecordFormat() causes RefNumberTable corruption VB-152264 Export Web View: Even when checking the clip cube in the export dialog is turned off, it is exported in the clip cube state. VB-152293 SDK::SetVisibility doesn't apply to containers (group, parametric object) with 3D components. VB-152347 In Railing / Fence Settings Dialog, the save destination path of the displayed dialog is the right end of the character string will not displayed. VB-152401 Auto-classing options not Pushed through Project Sharing VB-152410 Viewport renders with a white background, instead of transparent VB-152489 The initial position of the Remove Outliers bar is different between Windows and Mac. VB-152505 VW hangs up when you sort by action (Mac only) VB-152511 Site Model Sculpting - Swale/Berm Misaligned VB-152541 Spotlight Numbering tool doesn't highlight fixture until after clicking VB-152564 Not all objects change to layer colors when layer colors is activated VB-152579 Stair Upper layer shows blank in OIP VB-152588 Proposed Contours display on top of Existing Contours VB-152614 Speed Regression Document Navigation VB-152623 In Import mtextur, there is a case that the timing of the completion of the download can not be known. VB-152643 Focus Points can be named the same thing if it ends with a symbol and not a letter or number VB-152644 Web view contains incorrect colors with a particular roof configuration VB-152649 Most colors are missing when the attached test file is exported to Web View VB-152650 Random Missing geometry when opening file. VB-152658 User reports exceptional slow response times when entering and exiting groups VB-152663 "Class Overrides" and "Layer Overrides" in a viewport don't work at all. VB-152693 Some objects do not get assigned to the correct design layer VB-152713 Stage object from earlier version loses its height when plug-in is reset VB-152757 In-Place Edit Mode for Dashed Hidden Line Viewports Fails to Show Swap Graphics VB-152766 Object line thickness does not render in OpenGL (wireframe looks OK) VB-152814 Only Color in Active Document palette is active by default VB-152858 Export Web View: Preview + Temporary exports Localization Issue VB-152893 Horizontal Section: Position of hybrid symbols VB-152909 Mac Menu does not close as soon as user clicks VB-152953 Special characters sort differently in different parts of the Resource Manager VB-152955 VW2019 Resource Manager not refreshing screen properly when expanding VB-152980 In Edit 2D Components, when Clip Cube is on in Design Layer, the range of Clip Cube is automatically set in the editing screen regardless of the setting. VB-152987 Page Based Symbol Thumbnail Image Cropped in Resource Manager VB-153017 Surface Array Elevation Changes When Created On an Elevated Layer VB-153044 Autocomplete for =IFC. and =COBie. functions does not work VB-153045 OIP works different when using x-ray in 2019 VB-153132 "New Design Layer" or "New Sheet Layer" items will stay selected in the new combo VB-153156 In Door Tool, Louvers may be created in a position away from Leaf. VB-153168 IFC - The exported Table with Chairs is with 8 legs instead of 4 VB-153199 Cannot unlink pen/fill opacity with walls, cannot get wall opacity to work VB-153201 Layers listed in the "constrain tops of space objects to" that are not in the document VB-153203 Spotlight Numbering sort by "Use" VB-153213 2D contour lines not visible for space object that has been fit to top of objects VB-153219 Drawing performance in VW2019 is slow. VB-153230 Base Cabinet: Door of the cabinet is missing when you insert a corner base cabinet (Win only) VB-153232 Base cabinet: Blind parameter isn't grayed when Type is set to 4 Drawer VB-153238 Drawing on document is not showing when a dialog is open VB-153245 Section Viewports Fail to Show Wall Pen Lines When Attributes are Set By Class VB-153247 The selected item in the layer/class combo box gets messed up with filters active - Mac only VB-153248 Switching between saved views seems much slower than before VB-153270 Custom Data fields with longer text show incorrect spacing VB-153274 Light Plot file crash on opening VB-153277 Hardscape Objects not rendering in OpenGL VB-153291 VW crashes when merging layers with a particular file. VB-153294 IFC - Vectorworks Story Name drop down menu has Site as only option VB-153306 Class override is broken in VW 2019 VB-153343 DXF imports differently into VW than it appears in eDrawings and DraftSight VB-153348 Site Model Sculpting: SwaleBerms made from curves are messy VB-153351 Undo Convert to Hanging Position Removes Object VB-153363 Tool inserts Section Line with different attributes than Section-Elevation Marker VB-153365 Section-Elevation Marker Tool: First Section Line inserted uses different defaults. VB-153372 TFile::WriteNewLine constructs too many TXStrings VB-153375 PDF Import Not Working VB-153390 Sketch broken for VPs VB-153409 Grayed Objects Show Incorrectly During Navigation Inside Tag Layout Edit Mode VB-153410 Text in Data Tags Shows the Wrong Text Style After Plug-in Style is Edited VB-153411 Generate 2D Graphics from 3D Component for 3D Symbol Causes VW to Crash VB-153438 Detail Viewport: Wrong display - VGM issue VB-153440 OIP "Dynamic Text" Options Become Grayed in the OIP After Editing Text VB-153441 Saving document unexpectedly sets Component Edit to "3D" VB-153454 Tag Geometry Fails to Show When Inserted With By-Instance Tag Layout VB-153462 Active Data Tag Styles Get Treated as New Resources Following "Save As" Operation VB-153481 'Site Model from Boundary' command has no tooltip. VB-153482 IFC 2x3 & 4 will not show in symbol from Resource Manager VB-153487 After you close the file the Navigation palette doesn't update and Vectorworks crashes VB-153504 Viewports look flashy on the sheet layer VB-153509 2019 Tile Fill not displaying if used as annotation VB-153510 DWG Export - Line type shape file names missing first letter (Mac only). VB-153512 Windows and Doors placed in walls take active class, not class they were created on VB-153517 Tag Perimeter Calculation Fails to Show Whole-Unit Decimal Precision VB-153527 OIP Slow To Update when Selecting Screen Plane Lines ( Regression from 2018) VB-153546 Entering Containers Has Slowed-Down in Recent 2019 Builds VB-153559 Successful AutoTURN Login Shows Red Alert in Message Bar VB-153602 2019 Level Type Bug VB-153612 Option + Shift + Click not working on object info class menu. VB-153613 Offset duplications NOT working properly in 3D Views VB-153615 Undo changes in Standard Naming doesn't work VB-153643 Witness line doesn't move correctly when a lighting device and its hanging position are rotated together VB-153648 Selection highlighting flashes during viewport update VB-153658 Planar PDF Objects Fail to Show in OpenGL Viewports in VW 2019 VB-153666 Active Layer Fails to Get Saved With File VB-153670 2D Components for Hybrid Crash VB-153684 If the Type is a space object, worksheet functions can not be calculated. VB-153700 Undo Fails Inside PDF Crop Edit Mode VB-153716 Class and Layer Mapping menu item performs illegal merges VB-153718 Project Sharing - Changes to Referenced PDF's "Crop Visible" Option Fail to Get Committed to the Project File VB-153719 "Assign to Selection" menu item in nav palette can perform illegal layer changes VB-153721 Project Sharing - Changes to Bitmap Crop Fail to Get Committed to Project File VB-153736 Fixture Mode drop down contains 'Other...' items twice after you deactivate Lighting Instrument tool VB-153740 Odd Graphic Artifacts on Viewports in Sheet Layers VB-153744 Marionette; moving control point in a MO causes OIP values to be reset to original values VB-153771 Flipping legend in 2d does not work on grouped labels VB-153777 Section-Elevation Marker tool defaults VB-153778 Data Tag w leader line has no contraints VB-153789 Merillat cabinets should not have a 1 inch reveal VB-153791 Text along path undo problem VB-153806 Data tag in viewport VB-153820 Display Planar Objects doesn't work in this Viewport VB-153849 Texture Record Becomes Corrupted When Default Styles are Used VB-153850 2D Components not displaying VB-153863 Changing the focus point of a seating section breaks the boundary VB-153868 Site Model Sculpting - Does not select TINN element of cursor location VB-153874 CW Stair: "attempt to create a line with identical start- and endpoint" alert VB-153878 Filters in Viewport Class Properties dialog don't work with visibilities of classes which are set in the dialog VB-153880 CDataTagUpdateSupport crashes VB-153883 Sheet Layers Show Incorrectly After Creating New Sheet from Viewport OIP VB-153884 2019 crashes when trying to open a file--PR8391391 VB-153886 3D align does not work VB-153888 Inconsistencies With the Solid Fill when using clip cube. VB-153890 SLVP: Black and White Only - Not working for Annotations VB-153891 Wall Textures Fail to Show in OpenGL After Inserting Objects in Plan View VB-153892 "Generate 2D from 3D" Creates Rotated Copy of Door Hardware VB-153896 "Generate 2D from 3D" Fails to Create Lines Between Coinciding Edges of Solids VB-153900 "Generate 2D from 3D" Gives Incorrect Results on Window Shutters VB-153907 Orientation value changes when you close Title Block Border Settings dialog VB-153908 Worksheet formula invalid factor VB-153920 Image Effects dialog not showing Preview; Apply button results in blank viewport VB-153959 IFC Data Not Displaying (When Version Changed) VB-153969 VW hangs up after editing and object in FastPlanDrawEngine::CancelRedrawJobs VB-154002 When duplicate a resource with 2 byte numerals, end of name changes to 1 byte numerals. VB-154009 Label setting of Edit fields is lose on Label Legend Manager. VB-154011 Even if Save set name is the same, it can save on Spotlight Numbering dialog. VB-154040 Title Block Manager Locking Up Vectorworks on Mac VB-154053 Point Cloud Import, Object / Building is incomplete VB-154056 [IFC Import] Dialog is missing if drag&drop file VB-154064 Line size pop-up doesn't display the whole number of the line (Mac 10.14) VB-154072 [IFC] Export of walls, windows and doors in walls fails VB-154076 Duplicate Along Path Fails in VW 2019 With Some Path Objects VB-154078 Solid Objects Can't be Click-Selected VB-154081 Multiple Extrude Objects Fail to Show in Static Plan Views VB-154084 Picking Issues VB-154088 Cannot select House Rigging Point in a 3D view VB-154106 Drawing and selection issues with extrudes VB-154107 Subdivision Section Fails VB-154131 Web view is missing textures and it shows the model in a weird perspective VB-154140 Title Block: hangs upon launching the Title Block Manager command VB-154147 Image Effect Preview Function Does not work when tried multiple times VB-154150 Issues with Hardscape tool VB-154184 Symbols; File does not load with Web View VB-154206 Project Share requires me to check out items I'm not using. VB-154210 New title block page number needs to be manually regenerated to reflect changes. VB-154217 Parametric rectangle creation in viewport annotations makes invisible objects VB-154220 Redrawing of the OIP by parameter manipulation in the displayed OIP is no longer applied. VB-154229 OIP gets frozen and disabled VB-154232 Marionette bug causes VW to crash VB-154235 Marionette: Checkbox gets reset to unchecked when in a Marionette Object VB-154237 Design layer shows edit border for no reason VB-154254 VGM Issue with Reshape Tool in 2019 VB-154258 Title Block Manager shows wrong "active file" VB-154261 Spotlight Tool tip help: incorrect grammar for Manage Bridle Parts VB-154264 Revit Import - Door is not properly created VB-154267 The attached file crashes while opening with Vectorworks 2019 on Mac only VB-154272 Objects Fail to Show in Plan View Inside Nested Groups in Symbol Edit Mode VB-154277 RW Styles with edges dont show clip cube caps in viewports VB-154281 Mac 10.11: Drawing view shows Group/Symbol edit marquee randomly VB-154292 Data Stamp Symbols Selected through the Resource Manager do not Work as Wanted VB-154293 Crash most likely in Trim Command. VB-154295 Control Point Position Widget is constrained VB-154302 Solid Edit Modes Show the Wrong View Orientation in VW 2019 VB-154305 Support for backsaved filters in VW24.0.2 VB-154309 Workspace crashes VW everytime with some Braceworks tools VB-154314 Sheet Layer Graphics Fail After Switching from Design Layer VB-154323 Vectorworks 2019 crashes on Web view export with user file VB-154330 Data Tag Label Data not picking up data VB-154333 slowness and crashing when ungrouping PDF VB-154335 Texture Edit Seems Fragile - Crashing VB-154344 Roof Classes Adjusting Viewport Visibilities Incorrectly VB-154349 Export to Web view doesn't export low quality textures after exporting high quality ones ("Quality" setting medium and up) VB-154351 Update the Export to Web View Quality dropdown tooltip to mention that quality of textures is also affected VB-154360 Clicking A Spot in Navigation Pallet Crashes Vectorworks VB-154371 Space for parameter "False" is too short for Dutch translation VB-154372 Marionette Wrapper (-> Properties->Cancel) causes VW 2019 to crash VB-154375 Crash on changing Gobo from Lighting Device VB-154378 House Rigging Points duplicate on rotation / maintain original orientation VB-154381 Creating new workspace missing menus VB-154394 Textures on slab objects need to be "bumped" to see the slab in 3D and in OpenGL VB-154405 Landscape area settings bug VB-154410 Landscape Area: crash in CAreaPlantObjectApp::EvenOutPlantCounts. VB-154411 Foliage; crash in CFoliageObjectData::Load VB-154419 CDataTagChangeSubscriber::Notify(ChangeCollection const&) (in vectorworks) VB-154421 Missing Options in Object Info Palette Title Bar VB-154432 Worksheet Space Functions failing on round wall VB-154433 Layer Opacity in Viewports not Working Correctly VB-154437 Viewport Class Filter Fails to List Classes that are Invisible in the Document Itself VB-154440 Vectorworks eventually freezes when navigating and switching between the attached documents VB-154441 Spotlight: Cosmetic only. Incorrect graphic for hierarchal class button in Load Overview VB-154445 About Organization Dlg, the duplicated filter and the source filter become the same Filters even if edit. VB-154446 Title Block Manager - Sheet Revision Log not working for multiple files VB-154447 Wall Flickering in 2019 VB-154450 Crash after closing VW on Mac VB-154451 Title Block Border - TitleBlockBorder::UI::CDlgTBBEdit::LoadJSONData crash VB-154454 IFC Data Mapping for Column object does not use the correct value for the material Pset VB-154461 Viewports are mostly blank... VB-154467 Textures failed to show on Acceptance test file - regression VB-154470 Renderworks backgrounds don't get rendered in VP - regression VB-154482 Viewports Fail to Show Screen Objects in SP2 Unless "Display Planar Objects" is Enabled VB-154483 Marionette object crashes 2019 VB-154486 Convert to Hanging Position command moves object when selecting Use Geometry VB-154487 Slab - pick wall mode crash VB-154498 Problem with 2d component of custom plant objects VB-154502 Title Block Manager - Edit Button Fails to Become Grayed in Revision Data Tab VB-154514 Spotlight: Label Legend Manager (LLM): Change a field to right reading and it adds an extra generic symbol in the 2D layout symbol! VB-154516 Delete from Plant Catalog removes wrong object VB-154518 Top/Plan Preview in the dialog box doesn't change. (Plant tool) VB-154528 Import PDF file fails VB-154534 Crash when hitting ESC key when using the Attribute Mapping Tool VB-154540 "Custom Cabinet Settings..." dialog has layout issue in localized products. VB-154542 Progress Bar missing when updating Viewports rendered with OpenGL VB-154548 Camera Match mask border is visible in exported PDFs. VB-154560 Default View/Projection are Incorrect When File is Exported to Previous Version VB-154566 Confusion with Spotlight Numbering Command VB-154574 Title Block Crashes out VectorWorks VB-154587 Project Sharing, option Link Pen Opacity deselect and switch percentage: not saving VB-154589 Cropped Bitmaps Show Displaced Selection Handles on Sheet Layers VB-154597 A crash happens when resizing the OIP Data pane of a Plant object VB-154604 Incorrect name of the Undo event VB-154607 Drawing Labels with Custom Scales Display Incorrectly VB-154609 Horizontal Section: Cut Graphics Pen Attributes Incorrect VB-154614 "Align" misspelled in Data Tag OIP VB-154616 Text Scaling Broken in Viewports : JBC VB-154619 Slab: crash on editing Edge Offsets VB-154621 Revit Import: Windows in a round wall are not visible in the 3D VB-154629 With 3 icon wide palettes, line weight number disappears VB-154633 Walls Geometry Flashes after Wall Join Operation in File VB-154635 Publishing this file with rasterize on makes PDFs black VB-154637 Top/Plan Redraw Takes Much Longer in VW 2019 Following Drag Operation VB-154641 Section Elevation Marker, cosmetic problems. Error 01. VB-154644 Section Elevation Marker not displaying correctly on Section Viewports and Horizontal Viewports. Error 03. VB-154651 DXF Export naming of parametric objects not correct VB-154654 Convert Wrapper to Object Node > crash VB-154656 Data Tag: Edit Tag Data doesn't work with Pop-up fields VB-154664 Flickering VP when it is rendering VB-154670 Cropped bitmaps on Sheet Layers are broken VB-154680 Layout issue of the Organization dialog in localized Vectorworks. VB-154681 Adding/Deleting Objects Takes Much Longer in SP2 Following Top/Plan Navigation VB-154684 [Win only] The attached real user file crashes immediately after starting a Publish VB-154686 Vectorworks crashes on Viewport update in this real user file VB-154693 Screen detritus after UNDO in simple file on new MBP VB-154695 Windows: Obj Info Pallete doesn't have Help icon nor Autohide pin at the top VB-154700 IFC - Data Tag not Recognising IFC Classification_Name field info VB-154707 Data Tag - Object Parameters - IFC Entity - no values available VB-154714 2019 crash on Export to PDF VB-154725 Printing objects on a PDF layer is failing VB-154736 Name of the Revit Import log file is not localizable VB-154737 Latest VW cause many screen flashes VB-154747 Highlighting in site model sculptor tool is not working properly VB-154748 When PDFs are present in a file the performance is dreadful. VB-154758 Edit>Duplicate Along Path Regression: Fails if paths are Circles with a diameter greater than 8790mm VB-154765 Vectorworks 2019 crashing on user's Mac VB-154771 Attached test file crashes when opened in Vectorworks 2018 and 2019 VB-154772 Filter on Plant Database mixes up Plant Images VB-154785 Undo Inside Component Location Edit Mode Causes Mode Exit VB-154787 Blended Video screen object inserting incorrectly VB-154788 VW is sending duplicate SwitchActive, Validate, and Usage requests to activation server VB-154790 Worksheet Image function fail with some symbols VB-154791 Spotlight Numbering not working on non lighting device as it should VB-154799 VW Crashes when File Renders in Open GL or Hidden Line in VW2019 VB-154800 Crash while using spotlight numbering VB-154803 Symbol Swap Graphics Fail to Show in SP2 When Edited Through Viewport VB-154816 Space Object: Changing Space Label 1 crashes Vectorworks 2019 VB-154822 "Custom Selection" doesn't work when the criteria selection parameter contains Japanese characters. VB-154839 2019 Crashing Sometimes when Editing/Modifying Hardscapes VB-154841 TPluginPathHandler::RotatePolylineBackToOrigin crashed VB-154846 VW2019 Crashes while Toggling Between "By Object" and "By Component" in OIP's Render Tab VB-154853 Crash when Placing a Worksheet with Any Data VB-154859 Title Block Manager: silently closes the active document upon OK VB-154862 If the file set to IFC 2x2 or 2x3 Version and it is exported in IFC format , the object is not imported. VB-154874 Vectorworks Fundamentals: Auto display detail levels for design layers document preference behaves incorrectly VB-154876 Active View Changes When Roof Object is Moved in SP2 VB-154881 IFC entity is exported although it is turned of in data mapping VB-154883 Sections look wrong after updating them in version 2019 VB-154889 Vectorworks crashes on Web View export with the attached test file VB-154892 Section Viewport Hidden Object Attributes Can't be Imported from Another Viewport VB-154902 Title Block Border (TBB) tool only converting some not all text fields from a 2018 TBB. VB-154903 Export PDF: Image Effects are not Exported VB-154909 Sheet Layer Zoom Level Changes When Section Viewport Drawing Number is Edited VB-154913 Site model: Crash in CVWModifiersData::ClearModifiersData. VB-154918 Site model: Crash in CTINConstrainMesh::SubdivideTINTrisSet. VB-154925 3d geometry shows in top/plan thumbnail VB-154930 Fillet tool - VGM very bad ghosting problem when Navigation Graphics in Best Performance VB-154932 If the Convert to Hanging Position is executed, it can not be created a single Hanging Position. VB-154935 Viewport Alpha Transparency/Fill Broken in 2019 : JBC VB-154937 Ifc Export in VW2019 SP1 VB-154947 Creating Detail Viewport Cause VW2019 To Crash VB-154949 Document Window Becomes Black After Resizing Palettes VB-154951 VW crashes when opening file (class TScreenMatrixRemoverState) VB-154960 Class and Layer Filter dialogs are not resizable VB-154962 Extra white space in Layer Filter dialog VB-154968 Components Flicker when Editing Slab with manual Edge VB-154970 Changing docked palette widths causes temporary corruption on the drawing window VB-154974 2017 file instantly crashes 2019 when converting upon opening. VB-154976 Editable COBie worksheets: Autocomplete not working when typing a formula VB-154982 Point Cloud import failing VB-154985 Spotlight - Unable to open Label Legend dialog VB-154987 Hoist objects snap to themselves. VB-154990 Document Window Becomes Black After Switching Monitors VB-154996 Event Design tools deselect themselves VB-155000 vsprintf crash in XGCabinet found on analytics VB-155001 crash calling BreakOffset on null wall break ptr found in analytics VB-155007 Roof gets deselected in any roof edition VB-155013 Spotlight Numbering Bug VB-155014 Polygon from Inner Boundary Picks-Up Objects on the Wrong Plane in VW 2019 VB-155017 Spotlight: Softgoods broken in this build VB-155019 Sheet layers: Cropped images when moved result in badly redrawn events VB-155023 Spotlight Numbering: When you double click on the object (to end numbering) it remains red color. VB-155035 Stipple tool freezes the application VB-155037 Major Slowdown In Hidden Line Viewport Update VB-155038 VW will lock up on File w/ external references VB-155040 Toilet stall tool hangs the application VB-155044 Horizontal Section: Objects display from within invisible containers VB-155061 Highlighting of 3D part of Lighting Device is visible in Top/Plan view VB-155067 Section Elevation Marker linked to viewport in constrained mode VB-155076 Sketch style preview doesn't work after the first time VB-155084 Document Setup, Create Standard Viewports, Standard Naming not working VB-155090 Crash when replacing Title Block Border style in the attached file. VB-155094 Data Tag incorrect reading VB-155095 Current Plot Date field should display medium date format (Windows only) VB-155097 Fixture selection in top plan shows selection for 3d as well. VB-155108 BimObject - Application crashes when attempting to import a sketchup file VB-155126 "Administrative Release" is displayed in the viewports tab on Navigation palette. (Mac Only) VB-155128 In OpenGL rendering, the texture of the object may not be displayed in some cases. VW2019 only VB-155130 Title Block Manager, Issue Data VB-155134 2D Components: Edit 2D Component Location Mode: Top Component objects visible and selectable on screen plane. VB-155135 PDF export crashing VW 2019 VB-155137 Spotlight tools shows some wrong selection highlighting in recent builds VB-155140 Cropped Bitmaps Fail to Update When Moved on a Sheet Layer VB-155145 Dimension Tool Crashes Vw VB-155159 VW crashes when switching the active layer by the short cut after updating a Viewport. VB-155168 Doors showing 3d detail in 2d plan VB-155171 Undo Fails to Affect PDF Crop Objects After Exiting Edit Mode VB-155173 Curtain wall fill colors do not show in OpenGL VB-155180 Texture mapping does not work VB-155204 The added new object is not searched with objects search field on IFC Data Mapping dialog. VB-155214 The Callout Text in Notes Manager: Callout text not selected on MAC. VB-155221 Non structural groups attributes issue in SVP VB-155225 Section Line "non-linked" indicator showing black instead of red VB-155231 Floating palettes dock to each other even when option not selected. VB-155234 Text don't appear correctly with black background in 2019 VB-155239 Textures not rendering with OpenGL in Viewports VB-155246 Combo box dialog isn't affected by updating on every 30 seconds VB-155249 Render styles with Edges don't show edges when there's a clip cube VB-155250 Nested symbols show up in Section VPs even when the classes are turned off VB-155258 Flashing Effect when Clicking Update button to Update a Section Viewport ( Best Performance Issue) VB-155273 Japanese space names are garbled in Bluebeam. VB-155275 Changing the Opacity of a classed item does not change without clicking the box VB-155281 Project Sharing - VW Crashes After Changing Referenced PDF's "Save Referenced Cache" Option VB-155282 Opening of TBB Settings and TBManager is slow in the attached file VB-155285 referenced file: Section do not show hatch in Section Viewport VB-155290 Eyedropper Tool Fails When Only "Image Effects" Option is Enabled VB-155302 PDF Colors Get Inverted in SP2 When Ungrouped Into a Bitmap VB-155311 recurring crash in analytics in CExtendedMeshData::GetFaceVertices from 2015 VB-155320 File Crashing 2019 Upon Conversion to 2019 Format- GetFaceVertices VB-155325 Set object fill opacity does not accept numeric input VB-155331 VW2019 SP2 457960 VWX closes unexpectedly when closing the Spotlight/Lightwright Settings window VB-155813 Option "Offset duplications" don't work in 3D VB-155814 [Win only] VW crashes when opening attached file in build 459802 (24.0.x) VB-155829 Mac OS 10.14 Mojave - Inserting some plug-ins freeze Vectorworks like a Column and Escalator VB-155848 File crashes when closing Spotlight Preferences VB-155877 Selection indication does not draw VB-155966 SDK Regression - Wrong ObjectStateData_Position during ObjectState kRotatedReset VB-155968 "Encountered an improper argument" message shows with a certain steps. VB-155976 Vectorworks crashes after publish from none active file VB-155998 Lighting instrument tool fixture mode menu not functioning correctly VB-156003 File crashes when opened VB-156027 VW crash when changing workspaces VB-156078 VW 2019 Crashes When Section Viewport is Rendered in Hidden Line within Test File VB-156082 Vectorworks 2019 Hanging when Placing Different Screen Tools VB-156083 IFC Export doesnt export geometry VB-156097 File crashes VW when opening VB-156142 Project Sharing: Backup file names are weird VB-156149 Crash in Export script dialog on Mac VB-156170 VW 2019 File Open/Translate hanging on a file opening VB-156173 Crashes from Exceptions VB-156286 VW crashes in TemporaryDocCache::GetDocID(void const*, unsigned long) (in pdfutilitylib) (CorCalls.h:641)
 11. Design Express heeft Service Pack (SP4.1) voor Vectorworks¬ģ 2019 beschikbaar gesteld. Deze Service Pack omvat samen met Service Pack 4 (inbegrepen in SP 4.1) diverse correcties, verbeteringen en vernieuwingen. Nieuwe features Omlijsting voor ramen Laat je architecturale expressie de vrije loop. Speel met de dikte en breedte van iedere opdek en elk dagstuk. De binnen- en buitenzijde van je kozijn moeten niet eens hetzelfde zijn. Ontdek meer. Opvallende verbeteringen Indrukwekkend hogere snelheid bij het gebruiken van ramen (tot 8 maal sneller in onze tests) Verscheidene correcties voor bijgesneden bitmaps. Meer stabiliteit bij Zichtvensters, Doorsnedevensters, selectie van Muren, Daken, Extrudeer langs pad, Teamwerk en meer. Verbeterde prestatie bij DWG-import, IFC-export en PDF-export. Deze Service Pack is beschikbaar voor alle licenties van Vectorworks 2019 als een downloadbare updater. Om de Service Pack te installeren selecteert u het commando "Zoek naar updates" in het Vectorworks-menu (Mac) of het Help-menu (Windows.) De volledige lijst van verbeteringen vind je hieronder. Vragen? Contacteer dan ons support-team. Alle verbeteringen in Vectorworks 2019 Service Pack 4 en 4.1 4715 Strange 2D representation of a window in Hobbiton style. 4814 Random changes to graphical attributes when dimensions are changed in the Info Pallet 4817 Changing dimensions in the Info Pallet turns glass black 4819 Corner window in a pointed gable wall creates weird shapes, and the column in the corner stays 4787 Error when changing the thickness of the frame (linking vertical frames with the wall - type 4) 4847 Frame 1 isn't attached to corner profiles when using it in inner corners 4836 Error in rebate of window frames 0000 Massive improvement of window calculation and response speed VB-81370 No Dutch Hip on certain roofs VB-92786 Section VP will not display planar hatches VB-93670 Object hilight, object handles, data bar flashing VB-97062 Smart Cursor Settings Dialog's "Distance" Settings Get Reset to "0" When Dialog is Cancelled VB-98150 Vectorworks crashes on deletion of a Design Layer within the test file VB-98798 Horizontal SVPs do not update when section lines are moved. VB-100680 The bounds shown for a Surface Array object during 3D flyover using Control + left click are too big. VB-101574 Heliodon preview will not sync between different layer scales VB-102368 Hybrid Symbol, "Hob Gas 595x530" becomes corrupt, when exporting back to Vectorworks 12 VB-102490 VS hRotate() causes symbol to change 3D planes VB-103840 Zooming on Tiled Auto-Hybrid Object Appears Choppy within Test File VB-104929 Snapping does not work in OpenGL for Rotate Tool - Alignment Rotation mode VB-105436 Auto-Hybrid - Fails to export in IFC when inside a symbol VB-106878 Undo Crash With Cropped Layer Link VB-107819 CropImg: If you edit a crop in a 3D view, the feedback is not correct VB-108019 Simple Line Styles (dashed) "fuse together" and appear solid on screen. VB-108072 CropImg: Double-click on Cropped Bitmap fails to enter Edit Crop mode. VB-108092 CropImg: SHow others does not work in Edit Crop Mode. VB-108099 Planar Object Desapears While Zooming when Used as a Crop VB-108155 CropImg: Cropped Bitmap does not draw on gray layer. VB-108173 CropImg: If you delete the crop inside Edit Bitmap Crop mode, the screen does not get refreshed fully. VB-108262 CropImg: Push Pull works on Cropped Bitmaps. It should not. VB-108303 The HighLight Selection Box is inconsistent with some of the Shell Object. VB-108400 Too Much Preselection Highlighting Present in OpenGL with Objects Grayed Out VB-108429 Rectangular Marquee Selection Causes VW To Crash Within Test File VB-109018 set planar object screen plane fails (ovPlanarObjIsSrceen) VB-110497 Crash while using Pan tool in OpenGL mode. VB-110510 Reshape tool - Moving a Groupnode with 3D objects using Marquee does not draw the 3D objects in the new location. VB-110724 Walkthrough Tool: Pressing modifier to look around keeps walking if it is pressed while walking. VB-112587 Zoom Percentage Fails to Update in Un-Cropped Perspective Views VB-112921 Refresh Problems With The Grid VB-113967 Decimal Precision Sometimes Changes on Mirrored Polygons (Mac Only) VB-115028 Invoke Zoom in VP Annotations Crashes VB-115513 Section planar graphics change fill color when 2014 file is opened in 2015 VB-116085 Rotated top view is not displaying in Standard view pull down menu. VB-116196 3-D Hatches in hidden line viewports should not be selectable VB-116429 Hatch lines missing on roof face VB-116811 Zoom tool single click mode not working on Windows VB-117272 Hidden Line Rendering Shows Extra diagonal Lines rendered withn 3D Model VB-117309 Selection Indication Flashes. VB-117553 OnDeleteDelete association does not work VB-117610 Movie export re-renders main screen for every exported frame, resulting in very slow export process VB-117653 Top/Plan Graphics and Plan Orientation Fail in Complex Test File VB-117858 Unable to open an exported Solar Animation movie. (Heliodon) VB-118244 Editing inside group is redrawing the screen 100 times VB-118892 Significant Drop in Pre-Selection Frames per Second VB-119485 Door geometry fails to export properly to IFC VB-119650 'Simple Beam Analysis" test file crashed on open once on my mac10.7.5 VB-120151 IFC: Incorrect export of window sill geometry VB-121615 Tiny Geometry Appears While Zooming in Viewport Crop (Regression--Mac Only) VB-121853 VW Crashes When Selecting Round Walls VB-123819 Objects within clip cube Shift after Creating Section Viewport and Returning to Design layer VB-125588 Export 3D PDF error VB-125599 A filleted extrude has holes on the corners when exported to a 3D pdf VB-126350 Export 3D PDF is missing from the Export Menu VB-126706 Subdivision: Asymmetric Scaling does not work correctly. VB-126970 Application crashes if you attempt to add a new working plane without an open document VB-127422 Ungrouping Section Lines Gives Different Results Based on their Direction VB-129095 Vectorworks Very Slow When Creating a Sheet Layer Section Viewport Rendered in Hidden Line (with 'Display Planar Objects' enabled) VB-130266 Point Cloud Plug in Causing VW2016 to Crash on Load VB-131940 VW Crashes after Changing Roof Edge Shape and Performing Undo operation VB-134287 Cropped Viewports are difficult to select VB-135942 File Corruption after "saving as" with this File VB-136296 SpaceNavigator- View Reverts to Top/Plan Using Object Mode Navigation VB-137241 Nav Graphics = Best, Black & White Only pref fails on referenced viewport VB-137646 add vertex to extrude along path causes crash VB-137871 Convert Planting Area changes all hatches are changed to solids VB-138081 Corrupt Grade Objects VB-138870 Existing Tree german customization not working VB-138950 Open Recent Bug in Workspaces VB-139104 The file name is not displayed completely in "Open Recent" command menu. VB-139536 Exported PDFs Considerably Larger in 2017 SP2 vs 2016 VB-139691 Wall inserted objects; attached record not visible VB-139701 Class Visibility Issues with Wall Style Components VB-139746 Worksheet function GETSPACENUMFOROBJ and GETSPACENAMEFOROBJ very slow VB-139931 In Create Interior Elevation Viewport, script error occurs due to the 5c character. VB-139998 Immediate crash on Windows 7 - Klick with middle mouse button VB-139999 Elevation of objects in walls not correct VB-140009 IFC Export: Auto-Hybrid objects are moved to the origin VB-140019 Symbol Preview for Active Symbol Does Now Work. VB-140036 IFC import - solid subtraction breaks after editing VB-140165 Export DWG missing objects - VW2017 SP2/SP3 VB-140177 DWG Import crashes VW VB-140194 There is no bottom face of the first step of created circular stairs VB-140228 Landscape Area - Inconsistencies with OIP 'area' value and plant 'count' vs plants displayed VB-140239 Export of Symbols with "Wall Hole Components" to IFC / No.1 VB-140256 Ifc COBie Export; IfcFurnishingElementType COBie ToolKit Error VB-140356 Save and commit with release crashes VB-140380 DWG Import Fails to import 3D objects in 2D/3D Only VB-140390 Replace Symbols Doesn't Replace Record Formats in 2017 VB-140430 Dragging A Marionette Node Into The Drawing Area Crashes Vectorworks(Mac Only). VB-140442 About Export Web view, Objects that set the texture displayed black when outputting locally or exporting in preview. VB-140445 DWG Import Crash VB-140461 Multiple Space Labels Break After SP3 Update VB-140466 Characters that behind a particular code character in SJIS display incorrectly after copying and pasting. VB-140468 IFC Model displays with bizarre extrudes when referenced VB-140495 Unprompted Extrusion of IFC-based 2D/3D objects VB-140497 Performance (navigation) problem of DLSVP because of in wall rotation option of hatches VB-140499 VGM "Best performance" run out of memory when DLSVP are visible VB-140515 IMport DWG into Working file crashes VW VB-140520 ExtVSFuncPlantRoutines.cpp: Hardcoded strings have Mac encoding, but should be Unicode VB-140549 Using REPLACE in the OIP doesn't replace truss record info VB-140567 Lighting Instrument moving - Bug ? VB-140600 Data loss when converting localized pre-2017 German plants VB-140610 Export Database doesn't work if Record Format is in a folder VB-140613 Enable Cut Plane shows curtain wall wrong VB-140614 Crash may occur when replacing wall styles reiteratively. VB-140618 Caching Issue in both Design Layer and Viewports VB-140628 Dimensions don't display correct values of German doors and windows VB-140657 Curtain Wall looks wrong as soon as layer cut plane is turned on VB-140709 activate more than one in a wall inserted PIOs do not allow to edit attached record format VB-140734 Crashing roof VB-140788 Localization bug of Fixture mode in german version VB-140873 Landscape Area localization issue with german Umlaute in Plantdatabase VB-140889 Crash when importing a DWG file VB-140905 Interactive display/cursor is broken for dragging a screen plane object in 3D view VB-140946 When showing the resource browser from the OIP, selecting view options dismisses the browser window VB-140956 Cable Tools Labels Not Aligned with Polyline VB-140964 VW crash caused by LineType while Zooming VB-140982 Rotate a group with a dimension leads to a broken dimension VB-140985 Crash while zooming VB-141003 DOM: Project Sharing lck File keep blocking vwxp VB-141019 The attached DWG file crashes VW immediately upon trying to import it. VB-141026 Not possible to duplicate a wall style VB-141028 Ceiling Grid tool has no default IFC tag and does not export VB-141054 Export EPS created too thin lines. VB-141120 corrupt file displays layers at wrong levels VB-141134 crash in ModernTools.Cursor VB-141181 Vectorworks crash after calling gSDK->ConvertObjectToPolygons VB-141196 Export IFC: Symbols with mirrored content get mixed up in IFC VB-141198 Export IFC: Mirrored symbols gets mixed up in IFC VB-141225 Walls don't export to IFC when on roof layer VB-141276 About SG: The license may not be released and the correct number of clients may not be started. VB-141315 Vectorworks crashes if you click Cancel button in the Detail Callout Graphic Options dialog VB-141335 Can't import this ifc-file VB-141349 DWG Export - Problem with linestyles in SLVP VB-141456 Workgroup reference cache 12 GB data size VB-141517 Slabs change shape when association with walls is lost VB-141586 VWX files getting alot bigger with SP3. VB-141935 Changing layers of many objects at the same time causes Vectorworks to crash. VB-142059 Export PDF Causes Bloated Files When Exporting Grayed DLVPs with "Black and White Only" Enabled VB-142105 VW crashes when trying to import 1 DWG file using the import one or more files command. VB-142177 Project Sharing: SDK changes to FormatNodes are not committed VB-142973 IFC: IFC_SetIFCScheme() appears not to work properly VB-142980 FS: Export IFC leads to immediate crash VB-145698 Libraries that contain umlauts cannot be downloaded and unziped correctly VB-145910 Performance problem of data visualization VB-145962 Project Sharing: Door CW Style information are not committed
 12. Design Express heeft de derde Service Pack (SP3.1) voor Vectorworks¬ģ 2019 beschikbaar gesteld. Deze Service Pack omvat samen met Service Pack 3 (inbegrepen in SP 3.1) diverse correcties, verbeteringen en vernieuwingen. Nieuwe features Presentaties in de Cloud via Vectorworks Cloud Services Met de nieuwe Vectorworks Cloud-presentaties genereer je ontwerpresentaties in een intu√Įtieve drag&drop-interface. Deze nieuwe optie vergemakkelijkt de communicatie met de klanten en omvat gerenderde 360¬į-panorama's die je aan elkaar kan koppelen tot een alomvattende ervaring. Omdat het online wordt opgeslagen, kan je de presentatie delen met een weblink. Deze feature is beschikbaar voor leden van Vectorworks Service Select met een account voor de Vectorworks Cloud Services. Ontdek meer. Lumion LiveSync Lumion brengt de kracht van realtime rendering naar Vectorworks. Dankzij de LiveSync plug-in render je 3D-modellen in seconden. Wijzig je iets aan het 3D-model in Vectorworks, dan wordt de sc√®ne in Lumion meteen aangepast. Lumion is de eerste partner plug-in die gebruik maakt van de nieuwe VectorworksGraphics Sync (VGS) API, waarbij zowel de CPU als de GPU worden aangesproken. Ontdek meer. MVR-worfklow van Spotlight naar Vision Ontdek een betere manier om te werken met My Virtual Rig (MVR). Dit bestandsformaat maakt een naadloze koppeling en workflow in twee richtingen mogelijk tussen planning, previz en console-systemen. Het bestandsformaat bevat het 3D-model en de bijhorende texturen, positie-informatie en GDTF-gegevens van het ontwerp in Vectorworks Spotlight. De nood aan herhaaldelijk exporteren en importeren vervalt met deze workflow volledig. Nieuwe mogelijkheden in het raamgereedschap Sla je voorkeuren voor ramen op in werkgroepmappen. Zo gebruikt je team altijd dezelfde kantoorinstellingen. Dorpels bij binnenramen of binnendeuren kan je nu toevoegen met behulp van een plaatsegment. Als dat plaatsegment dezelfde eigenschappen heeft als de erop aansluitende vloer, dan loopt de vloer onder de deur of het raam naadloos verder. De hoogte van binnen- en buitendorpels stel je individueel in. Een muuropening die je uit een muur sleept, wordt nu weergegeven als een lijn met locuspunt. Op die manier kan je het object makkelijker selecteren. Ontdek meer. Opvallende verbeteringen Zware focus op het corrigeren van problemen die samenhangen met het "Undo"-commando. Stabiliteitsverbeteringen bij onder andere: Multiple Views, Class Overrides, Attribute Mapping, Project Sharing. Verbeterde VGM-weergave van Annotations, Fills, Textures en meer. Groot aantal verbeteringen aan het gedrag van het Data Tag-object. Betere prestatie en kwaliteit bij het genereren van 2D-weergave van 3D-componenten. Deze Service Pack is beschikbaar voor alle licenties van Vectorworks 2019 als een downloadbare updater. Om de Service Pack te installeren selecteert u het commando "Zoek naar updates" in het Vectorworks-menu (Mac) of het Help-menu (Windows.) De volledige lijst van verbeteringen vind je hieronder. Vragen? Contacteer dan ons support-team. Alle verbeteringen in Vectorworks 2019 Service Pack 3 en 3.1 VB-159208 Vectorworks gets stuck if a ForceQuit is received and the user waits 10 minutes before clicking on the alert VB-159195 Design Layer Section Viewports Fail to Show Component Fills in SP4 VB-159169 BIM workflow not working anymore because referenced viewports cannot be sectioned anymore VB-159160 Section Viewport trough a referenced Viewport shows no fill components VB-159159 Section Viewport trough a Viewport shows walls without components in SP3/SP4 VB-159155 No Detail Level for Slabs in Section Viewport VB-158691 Section Viewports Fail to Show Objects from Referenced Viewports in SP3 VB-159298 The first 2 spaces created by the tool have the same number N/ASpace label is wrong with styles N/AThis update resolves an issue with the floating databar for some plug-ins N/A Add cloud-based project sharing support for Dropbox Business and Box Drive VB-49095 Gable fails to work on simple roof VB-79079 ConvertToPolygon() & ConvertToPolyline() are inconsistent VB-92297 Space object eyedropper modes being reset when using <space bar> pan/boomerang mode VB-105218 Objects Shift Origin when Editing Symbol Composed of Space Object and Surface Array VB-106801 Some solids render as hollow shells when 3d geometry is too layered VB-112574 Clip Cube is Unexpectedly Enabled When File is Opened VB-116976 Auto-Bounded Slab Shows Incorrect Geometry After Edge Offset is Applied VB-122015 Scaled Symbol Instances Render as Un-Scaled in Hidden Line, Polygon, and RW Modes VB-127993 Roof Face - turning off the primary class doesn't change visibility in 2D, but does in 3D VB-129545 Split Tool: Vectorworks crashes after spliting a subtracted plug-in objects VB-130140 Roof Components Fail to Show in OpenGL/Wireframe After Editing Roof VB-138176 NURBS Surfaces do not render properly in scaled symbols VB-138608 Create plot and model view creates viewport with incorrect boundary VB-139381 Duplicate Along Path Spacing Fails With Complex Polys-PR8394573 VB-140282 At least for the worksheet the attached file, text find & replace fails VB-140297 ZSys record created with no name VB-140644 Segmented fence has artifacts in plan view when first and last segment is the same length. VB-142125 Spotlight Lighting Devices are only selectable via their insertion point VB-142715 Space: Incorrect Net boundary polygon. VB-143861 House Model Not Exporting Properly to IFC VB-144108 About Export Panorama, "save on" pulldown change to Cloud Service Storage. VB-144240 Braceworks: Move Truss System is not working with Lighting Positions and Lighting Devices VB-144490 Editing roof gives the error says failed to create a roof VB-145626 VW 2016 file crashes VW 2017 and 2018 VB-145948 Hardscape border background color mismatch in settings dialog and when creation of object VB-146529 Multi-View - Class Visibility Fails in One Pane After Changing Visibilities in Another Pane VB-147125 Roof Cut Problem VB-147358 Roof Dormer geometry issues VB-147455 Revit file does not properly import VB-148008 Clip Cube State Fails to Get Saved with File When Activated Via Saved View VB-148431 New Title Block: still faulty folding marks for ISO sizes VB-148577 Editing a viewport crop changes design layer from screen plane to layer plane VB-149516 Sheet Revision Log - Scale Column VB-149622 MVR scaling issue VB-150301 Impossible to localize Adjacency Matrix string VB-150385 Alert Needed When Pasting Planar Objects Into Swap Graphics Mode (Click-Selection Fails) VB-150428 Updating Clip Cube Viewport Causes Clip Cube to Get Enabled on Design Layer VB-150489 Copy/Paste Fails Between Symbol's 2D and 3D Components VB-150847 Spotlight Lighting Devices are only selectable via their insertion point VB-150857 Crash when opening file VB-150893 Lighting device is attaching to the wrong hanging position VB-151035 Visibility issue VB-151089 VS / Python: vs.SetParent() should work with resources and resource folders VB-151541 Sheet layer bitmaps showing inconsistent alpha and background color VB-151698 VW crashes when you connect objects with Connect/Combine tool VB-151793 Page based symbol - visualization problems. VB-152036 Space Style Issues VB-152163 Dimension jumps when using the move command with a 2D reshape marquee VB-152335 In Edit Texture dialog, changing "Size" does not affect the preview display. VB-152685 Plugins Show Top Graphics from Inactive Detail Levels VB-152919 Fit To Object doesn't work VB-153056 Editing Groups with different LODs in Symbols VB-153090 Hidden Object Display Fails When "Display Planar Objects" is Enabled and Symbol Exists in File VB-153154 In Space Settings dialog, Styles stored in Vectorworks Libraries are not referenced. VB-153326 Section Viewport's "Merge Cross Sections" Option Not Working Properly in VW2019 VB-153379 Space: Problems with Style dialog VB-153463 Roof Face Object With Circular Edge Modification Disappears in Top/Plan View with a Vertical Eave Cut VB-153501 Marquee Reshape of Chain dimension in plan rotation does not work properly VB-153503 Vision Acceptance Test - test 32 & 33 get stuck on the tilt spin VB-153645 Round Wall starts with 360deg sweep Angle VB-153657 Texture Mapping Tool on Floor Slabs causes problems and crash VB-153674 PDF Stamp Annotations Show Incorrectly on Windows VB-153676 PDF Pages Show Graphics Incorrectly in VW 2019 on Windows VB-153699 X-Ray Fills Fails on PDF Page Objects in VW 2019 VB-153732 Spelling Errors in the 3D Boundaries tab of Space Settings VB-153745 Hardscape Border Textures VB-153790 Space label alignment becomes off when you mirror a space VB-153795 Space Edit Gross Custom does nothing VB-153796 Space Show Contour doesn't appear to do anything? VB-153830 When creating a top rail with a custom profile, it rotates 90 degree. VB-153889 bumping against page edge doesn't cause page to pan VB-153938 VW2018SP4 CRASHES the 13th time the WinDoor 'Settings' dialogue is opened to the 'Pens and Colours' section VB-153962 missing space styles in popup resource manager VB-154044 *convert Copy to lines Causes crash in this file in ConvertToBSPListFunctions::GetHatchForObject VB-154082 Styles fail to show in replace style of space objects in object info palette VB-154085 Stacking diagram fails to show the values and object appears too large when placed in the drawing VB-154121 Color change when pasting to older version of VW VB-154146 Navigation Graphics Best Performance: Page Based Symbols display at wrong scale in viewport annotations VB-154178 Mac 10.14 Mojave Only: Worksheet cell images printing within dark filled box. VB-154194 10.14 problem printing transparency VB-154215 'Fit to Objects' Fails On Space Objects When "Show 3D" Option is Enabled VB-154276 RW styles with edges don't show image backgrounds in Viewports VB-154320 Screen does not auto scroll when moving objects past the edge. VB-154380 Can't change planar object to "Symbol Definition" inside 2D component of symbol VB-154429 Two typos in Series G (Site Protection) VB-154463 Test file - Hardscape does not appear in 3D views VB-154469 Custom Space Name not available in Space Style VB-154490 2D Components: Detail Level display incorrect while editing groups in a 2D component VB-154494 Railing Attributes of 3d components fail is set by class VB-154505 Converting unstyled walls to Story Bounded walls shows line type wall in 3d views VB-154523 SDK - Missing events of grouped plugin objects when changing layer via object info palette VB-154533 Sheet Layer Viewports of Focused Lighting Devices in Design Layer Viewports Incorrect in 2019 VB-154586 VW hogging memory with MAC, when opening Worksheet VB-154598 Grouped Objects Show the Wrong Detail Level Display in Plan View VB-154632 Landscape Area tag does not work in localized Vectorworks. VB-154661 Plant Catalog not updating VB-154677 Section Viewport unable to be created-PR8393904 VB-154682 Room finish schedule on space label is not displayed properly in 2019 VB-154701 Elevator: Internal Cap Width/Internal Cap Depth field doesn't apply the values correctly VB-154729 FS: Space - Area and Volume always in mm2 and mm3 VB-154745 Railing/Fence Tool with Certain Configurations Causes Hollow Geometry VB-154759 VW crashes when invoking Undo after attempting to create Plant Style from Catalog. VB-154760 Online Plant List Catalog: Placed plant is replaced with a locus after invoking "Create Plant Style from Catalog". VB-154776 MVR export not correct VB-154780 Moving a Hanging Position causes wrong placement of attached Video Screen VB-154795 Project Sharing: Users think they can check out objects inside Symbol definition and Tiles VB-154802 Active use data is not useful for determining concurrent use at activation server VB-154836 view transition doesn't happen when activating a saved view from nav palette VB-154865 If IFC (zipped) file is imported to VW, the objects are not imported. VB-154878 3D geometry is appearing in 2D Edit mode VB-154938 Viewport: Project Screen Objects checkbox different behavior (Win only) VB-154975 If using Fundamental license, the Display with Clip Cube option is not displayed in the Create Viewport dialog. VB-155003 Auto bounding of Spaces and Space links are broken in 2019 VB-155006 Railing created with the Create Objects from Shapes fails VB-155015 Crash in DefinitionPreviewIdleTimeRegeneration::HandleRegenEvent found in analytics VB-155025 Instrument summary problems VB-155039 Fit bottom of space to objects does not work VB-155041 Cannot generate 2D from 3D in symbol edit if the 3D is a symbol itself VB-155054 Create Site modifier from polyline changes path in some cases VB-155081 Curtain Wall: Snapping one end to the other end of a curtain wall crashes Vectorworks. VB-155104 Auto scrolling in the drawing window is more difficult in 2019 VB-155107 One Time Crash While Editing Drawing Stamp in Title Block Border dialog VB-155120 Walls Fail to Render in Vw 2018 File Opening in Vw 2019 VB-155147 Stairs geometry error doesn't seem right VB-155148 Crash in the attached file when using attribute mapping tool for roof VB-155155 Space area is wrong on the OIP VB-155156 Regression - Secondary dimensions show closing bracket VB-155190 PDF import regression: Fails both Mac and Windows but works in 2018 VB-155191 The area displayed in the Stacking Diagram becomes a value much larger than the area of Space. VB-155197 VGM: Hatch viewport scaling fails in 'Best Performance' VB-155222 VS Catalogs on custom Pio: crash on Mac upon linking to catalog thru interface VB-155232 2D Components: Edit 2D Component Location Mode: Top Component objects are selectable on screen plane. VB-155236 Fit top of space to objects is not working VB-155276 Cannot automatically attach load object to the hanging position in 3D view VB-155279 Encountered an improper argument error message displays after perform certain steps. VB-155292 Project Sharing - PDF Objects Appear Blank After Changing "Save Referenced Cache" Option VB-155303 PDF Page Objects Cause Drawing Area to Appear Completely White at File Open VB-155334 Design Layer Elevation: missing "story" string VB-155818 Page based symbols in viewport annotations VB-155820 Space Object causing major memory leaks VB-155822 "Generate 2D from 3D Component" Gives Incorrect Results on Some Objects in SP2 VB-155838 Drawing Fails in Top Edit Mode for Flipped In-Wall Plugins VB-155868 *This file crashes in any 3D view and/or when Energos is activated VB-155883 VW2019 SP2 459802 Typo in the "Flip" options in the OIP (Win only) VB-155892 Revit import: There are black textures if you import file created in Revit 2019 VB-155893 Flipped Symbol Edit Mode Shows Incorrectly in 2019 When Edited Through Viewport VB-155899 vw2019 Sp2 459802 Can't select two fixtures after using UNDO VB-155903 Geometry fails to show on zoom with in symbol edit mode and after the symbol is edited VB-155909 "Fit to Objects" Fails in VW 2019 When Clip Cube is Enabled VB-155910 Duplicate Along Path don't work with polylines-PR8397543 VB-155911 *VW2019 SP2 459802 VWX closed unexpectedly while trying to use the Spotlight Numbering tool VB-155923 Sheet Layer Viewport Display Issue - VGM? VB-155932 Data Tag doesn't calculate line, polygon and NURBS curve lenght VB-155943 Clip Cube Resets to Default Size After Exiting Groups VB-155945 Project sharing assert on EndUndoEvent, after deleting record formats VB-155951 Number of Legs on Stage Decks Not Working VB-155963 In Multiple View Panes, layer of the active pane may not be switched. VB-155965 Two periods (..) in plant 'Spacing' field in OIP causes endless processing VB-155970 Spotlight Numbering - Undo Fails to Revert Changes VB-155975 Hanging Position Summary Shows Error in VW 2019 VB-155982 Section Viewport Geometry Stays Visible after Activating the first Design Layer ( Redraw problem) VB-155990 *VW crashes when invoking the properties of a liner dimension and dismissing it. VB-155995 *VW crashes when you attempt to render in Hidden line in ConvertToBSPListFunctions::GetHatchForObject VB-155996 Viewport Hatch Line Scale does not work VB-155999 Spotlight Multicable, Include in Calculations option can't be turned off VB-156020 Locally Mapped Hatches Display Incorrectly when Layer Scale is Changed VB-156025 Roof Face Disappears in Top/plan After Edit VB-156031 #IPZ# does not return correct value for slabs(Data Tag) VB-156032 Data Tag: Arithmetic operations do not work for dimension, if the unit mark is shown VB-156033 Data Tag: Arithmetic operations do not work for dimension, if there are brackets. VB-156035 Files are Ending up with Label Legends Displaying Behind the Instruments VB-156042 Data Tag: Arithmetic operations do not work for dimension, if the unit mark is shown and the first value is number VB-156053 Additional data of space object style/instance information shows wrong VB-156060 VWX 2019 SP2 459802 Double clicking to terminate the Spotlight Numbering tool doesnt 'deselect' the numbered fixtures when PAN(Hand) tool is enabled VB-156074 Undo of newly created Property line leaves invalid records VB-156075 Duplicate Along Path Fails in VW 2019--PR8397880 VB-156077 Image Effects Get Removed from Image Resources After File is Closed and Reopened VB-156081 Data Tag: Insert Style from Resource Manager uses wrong Settings VB-156089 VW is crashing when initializing the layer list in ObjectViewModel.cpp VB-156096 Position of Crop Marks does not adapt to the position of the Title Block VB-156098 FS: Space looses Substraction Area Infos after changing Units VB-156099 FS: Space - VW Crash with Command: Fit Top of Space to Objects... VB-156104 Crash applying setting to lights VB-156107 Project Sharing - Image Resource Image Effects Fail to Get Committed VB-156121 Title Block Border: Redraw issue when you open Title Block Manager dialog(Win only) VB-156122 File crashes when trying to open within VW 2019 SP1.1 VB-156123 Title Block Border: Plot Date Format value doesn't update if you click Cancel in the Choose Date Format dialog (Win only) VB-156126 Highlighting in site model sculptor is not working correctly VB-156133 Resizing Clip Cube is Very Difficult in Certain Views VB-156135 Image Effects "Rename Preset" Dialog Shows Text String Incorrectly VB-156136 Viewport Resolution Fails to Update When Image Effects Are Applied VB-156144 Uncontrollable slab VB-156169 Crash on Set Hanging Point to truss without a Hanging Position VB-156172 Group Texture drop down menu is locked in the OIP Render tab VB-156176 Roof object disappears after edit and can't undo VB-156184 Camera Match: Fine Tune dialog slider control handle is very small VB-156185 Viewports Fail to Reflect Design Layer Changes When Image Effects are Applied VB-156186 Viewports Show as Up-to-Date After Image Effects are Applied VB-156194 PDFs lack anti-aliasing. VB-156204 XM: Added text to a front view of a hybrid-symbol not visible in a SVP VB-156206 Autonumber positions + Spotlight numbering VB-156212 Dragging Bridles crashes Vectorworks. VB-156223 Layer filtering when selecting the already active layer VB-156232 Not possible to create a ifc custom pset via sdk if ifc version 4 is set to standard VB-156235 Orphaned Section Line on design layer not visible in viewports VB-156239 "Batch Convert..." is getting slower and slower and eventually Vectorworks crashes VB-156241 "Replace with Symbol" Command Fails in VW 2019 VB-156252 XM: Searching resources should allow finding words that include . or , VB-156257 VW crashes when you turn on/off roof options. VB-156264 Merge Cross Sections broken by 2D component detail level VB-156275 *Sectioning Symbol Sanitary Acc Kohler Vanity K-2732 Causes VW2019 to Crash VB-156278 Custom PSet get lost if the user deletes the VW Database that belongs to a custom pset... VB-156279 Vectorworks crashes when right click on imported image resource VB-156287 Space styles - when you remove 2D boundaries, some parameters get reset VB-156290 Create resource using external image step forces to use external reference as importing parameter VB-156291 DWG Import - Imported Viewports Show Incorrectly in VW 2019 VB-156296 *In Roof, when turning on / off the insertion of "Attic" etc. many times, VW crashes. VB-156304 Import DWG: Center on internal origin fails to refresh ruler coordinates until view change VB-156326 Slab: manual edges won't resolve if boundary have holes VB-156335 2D Components: Changing any 2D attribute of a Plug-in Object instance replaces user defined Top/Plan graphics VB-156336 Applying Image Effect through context menu does not update OIP checkmark VB-156346 Library Content-Object Styles/Space Wrong for Residential Living Room VB-156366 PDF image not appearing in Viewport VB-156367 Open GL will not "Draw Edges" in Viewport VB-156369 *Replace walls in attached files crashes Vectorworks VB-156375 "Generate 2D from 3D Component" Includes Objects in Invisible Classes VB-156376 Symbols Disappear After Changing Class Visibilities Inside Edit Mode VB-156377 Selection Fails After Editing Grouped Solids Inside Symbol VB-156383 Groups in Invisible Detail Levels are Selectable Inside Symbol Edit Mode in SP2 VB-156387 The "Coordinate Display" of the dialog is displayed incorrectly.(Mojave Only) VB-156388 Viewports Display Incorrectly in File Updated from Vw 2018 to 2019 VB-156390 Lighting Device with Hanging Position VB-156392 Data Tag - Define Field only working when record is in the default folder VB-156407 *Attempting to edit a worksheet cell produces a crash VB-156413 Foliage with option "On ground" not working VB-156415 Data tag rotates with the rotated plan VB-156420 Polyline area changes when switching OI Close option VB-156422 Data tag default content - Furniture.vwx needs default text VB-156424 Space's graphic attributes don't hold when converted to a style VB-156428 Cannot place space styles in offline working file VB-156431 Crazy road problem changes active layer Z elevation VB-156438 Spotlight Gobo Slots not showing VB-156442 Regression: Dashed Hidden Line render VB-156447 After publishing of DWG/DXF, DWF opening/closing files crashes VB-156451 View Transition Animation between Saved View is not working VB-156452 When Navigation Graphics are Set to Best Performance the Client File will NOT open in 2019 SP2 VB-156453 Some (imported or referenced) PDFs don't display in VW2019 VB-156455 VW crashes when editing a tag data of a particular style. (Data Tag tool) VB-156457 In Mojave if you turn off the checkbox in the Create Object dialog VB-156458 In Space Tool, changing Style from Object Info Palette does not update Space Label. VB-156460 The image effect is checked if cancel the image effects and the viewport is updated. VB-156461 Execution of Generate 2D from 3D component does not generate a 2D component. VB-156463 Stair after Ungroup will show the former connected sides as hollow VB-156465 Scrolling by Dragging Object to Drawing Edges no longer works VB-156469 Add... button in assign tags should gray out after it was clicked VB-156472 Invisible (Main) Class in Section Viewport VB-156482 SPOTLIGHT: Creating a new label legend from existing instrument adds another symbol within the newly created label legend. VB-156490 Section VP shows classes that are hidden in that viewport VB-156496 Hidden Line Render Crash With Planar Geometry VB-156500 Crash on Mac and Layer with no name and wrong position of visibility icon on Windows VB-156504 DWG Import - dimension standard is not created properly VB-156506 Conflict dialog for names between Class and Layer Filters VB-156509 Crash opening file, PolyTDHandle with zero vertices VB-156515 Space creation shows empty Net and Gross values when created for first time VB-156526 Bad translation in Title block dialog VB-156539 Railing/Fence Takes on the Wrong Elevation in Recent Builds VB-156543 Duplicate along Path fails in 2019 but works in 2018 VB-156547 Replace with Symbol regression VB-156551 Classing of space labels broken VB-156555 Fit Space to objects giving large offset VB-156557 Styled Space Pen Opacity Not Taking Effect when set by Class Attributes VB-156561 Custom pSets in IFC Mapping crash Vectorworks. VB-156563 Depth setting for elevator isn't responding as expected VB-156565 Switching Between Layers is Much Slower in SP2 VB-156566 Railing/Fence Tool Preferences Can't be Changed After Using Style VB-156594 Purge Command Causes Freeze in VW 2018/2019 VB-156599 Data Tags used as part of Project Sharing workflow requires odd or excessive amount of checkouts VB-156604 Red snapping highlight not showing on 3D Rotated Hanging Position VB-156605 Trim Tool tooltip typo VB-156614 Lumion Live Sync - Cannot disable Camera Sync VB-156619 Crash on line stretch VB-156620 Title Block Manager Seems to Start Collecting Every File on User's Server VB-156627 Sheet Layer Section Viewport - Class and Layer Visibility fickle VB-156629 A "new" Project Sharing error message shows up after committing successfully VB-156634 You cannot reattach a data tag, if it does not have leader. VB-156646 "Generate 2D from 3D Component" Not Working in Hybrid Symbol using VW2019 SP3 VB-156654 PDF Import: pdf v1.6 shown blank with vw2019 VB-156658 The setting is not displayed in "Flr", "Base", and "Wall" on the Edit Tag Date" dialog." VB-156667 3D Label Legend Text size and Font changed when adding or removing fields VB-156669 VW freezes after opening the attached file VB-156670 Project Sharing: Data tag is detached from tagged object when it is checked out only(without tagged object to be checked out) VB-156675 Cancel button has a "." after the cancel on the space settings more area settings dialog box. VB-156692 Renderworks viewports render white when compression is JPEG VB-156706 Section edit-in-place is showing objects in invisible classes VB-156709 Pattern fills do not print correctly in Mac OS 10.14 compared to 10.13. VB-156712 Reshape Tool in Combination with 'Move Selection' VB-156719 When setting a Space Style to have all parameters in the Occupancy tab to 'by instance', some fields are still disabled in the OIP VB-156722 Portions of PDF disappears when PDF is moved within the document VB-156723 2D Components: View tolerance angle for displaying 2D components not reasonable VB-156727 Random Crash While Editing Site Modifier within Test File VB-156738 Project Sharing; Commit dialog taking a long time to pop up VB-156743 Symbols are invisible if "Best Performance" is used VB-156746 Page-based symbols wrong in Viewports VB-156747 Exporting to PDF on Mojave. Patterns don't have same quality. VB-156752 Freeze on select extrude along path 10.14 VB-156754 Data Tags placed on Design Layer ignore plan rotation - Bug or WAD? VB-156755 Sheet Layer Viewport Opacity not working VB-156768 Nested 2D-Symbol in wall not visible when unified view VB-156773 VW hangs up when you attempt to set fold marks in Title Block Border VB-156777 Multiple projector weight incorrect. VB-156786 Marionette: When using a user origin in a 3D view, extrusions don't extrude in the correct place using Extrude node VB-156804 Roof face problems VB-156807 Roof face joins incorrectly and can't undo VB-156808 Viewport Bug: Active class is affecting viewport update VB-156811 Roof faces show textures incorrectly, and sometimes disappear altogether VB-156816 Railing Fence, Posts disappears after top rail is selected( Regression?) VB-156822 Text missing from section viewport render VB-156833 Space Volume not correct in the attached file VB-156838 Check Spelling Command not working in german Vectorworks (Windows only) VB-156854 Conversion of german title block faulty VB-156870 *TaperBody crashed VB-156877 Walls not converting from 2018 to 2019 SP2 on this multistory building VB-156901 Moving walls causes VW2019 SP2 to hang VB-156904 Page Setup: Printable Area, ISO sizes are incorrect VB-156905 Class visibility fails in one pane after changing visibilities in another pane VB-156906 create a complex linestyle -> the program crashes VB-156909 PDF-File into the annotations of a Viewport / shows incorrect--Regression VB-156911 *Create complexe Line-Style / VW chrash VB-156923 Load objects not attaching to hanging position in a layer with elevation in 3D VB-156956 elevator / error in 'Internal CAB With' and 'Internal Cab Hight' VB-156959 Resource Manager: Dragging several resources will only move one, leave others in place VB-156966 Performance redraw issues VB-156995 No refresh of the Worksheet Functions "GETSPACENAMEFOROBJ" and "GETSPACENUMFOROBJ" after changing of Space Object VB-157009 Space Area Modifier Name is Spelled Incorrectly VB-157015 VGM: Page based symbols not scaling correctly in viewports VB-157018 Page-Based Symbol will not scale in DLVP VB-157022 SPACE: it is not possible to apply All By Style in the Space Objects Class VB-157032 Space Label is Causing Major Slowdown VB-157035 Data Tag "Perimeter" field doesn't update when modifying polygon with Reshape tool. VB-157036 Title Block Manager - Check / Uncheck Typo VB-157037 Roof geometry not correct VB-157039 Vectorworks unable to shed roof with Create roof menu VB-157041 Project Sharing - Referenced DWGs Appear Empty After Changing "Save Referenced Cache" Option VB-157044 Selection Highlighting Not Visible at First when Generating 2D from 3D Component within Door Symbol VB-157049 Drawing Label spacing regression when using this font VB-157054 Plant Catalog: Selection in the list of the plants changes after you modify value of the plant VB-157061 File crashes when opened (Mac only) VB-157062 Command Update Plug-ins Objects crashes when converting VAA Title Blocks VB-157073 Spotlight Numbering VB-157095 Viewport: Page-Based Symbols change size with scale VB-157104 2018 file crashes 2019 upon conversion VB-157133 Title Border: unable to reset Issue Data to "A" VB-157135 Stair Riser creates corrupt 3D geometry VB-157137 Strange Result with Railing Fence Tool VB-157145 *Crash when Hidden Line rendering Roof Object in ConvertToBSPListFunctions::GetHatchForObject VB-157149 Horizontal section not showing dimension text and line markers VB-157151 DWG export from section VB-157158 Localized Foliage Tool does not display default symbol. VB-157165 When running "Fit Top of Space to Objects" menu, top of Space may not fit. VB-157172 Superscript numbers are missing after convert to 2019 VB-157188 Editing 3D Components in Groups of Symbols causes issues with Selection VB-157196 Sections: Objects showing in invisible classes when in containers VB-157200 Viewport Symbol Scaling is broken VB-157218 OIP Fails on Objects Pasted Into Symbol's 3D Component in SP3 VB-157223 Pasting Objects Into Symbol's 3D Component Causes the Wrong Prompt to Show VB-157242 *Minimized Floating View Pane Crashes Vectorworks VB-157247 Bug in SIA Dimension-Elevation Trailer VB-157257 Crash when clicking on image attributes button VB-157264 Export Parasolid X_T Options is not working. VB-157271 Data Tag value increases three zeros with Open and Close Edit (Dimension Number Format) VB-157274 OpenGL Background Render stretching in Section Viewport VB-157280 IFC: Export Option combination in DataMapping not working VB-157284 Project Sharing - Crash During Refresh VB-157285 Vectorworks crash with the attached file, trying to use project tool. VB-157295 Worksheet Images Fail to Appear When Scale Options Used VB-157302 Symbol Edit 3D Component, Edit Extrude in Group incapacitates further Editing VB-157303 2D Objects Fail to Show When Pasted Into Symbol's 2D Components VB-157304 Auto numbering for Spotlight not incrementing correctly VB-157312 Revert to Save Crashes Vectorworks [Mac Only]. VB-157314 Patterns in PDF Export display incorrectly on Mojave Preview Application VB-157325 Object Info Floating Dialogue Text stacking issue VB-157326 CDR: Worksheets are misplaced when in dwg export. VB-157331 Toilet Stall Object offsets/flips when exported to IFC VB-157333 *Random crash in attached file when using attribute map tool VB-157343 Master snap point loci are not displayed in Data Tags VB-157348 Application hangs when using attribute mapping tool on roof VB-157354 Page-based symbol inside world-based symbol in SLVP not imaging at scale VB-157355 More redraw issues with Foliage tool in edit modes VB-157358 Stair creates locus far higher than z-height of stair VB-157390 Crash in Project Sharing Revert acceptance test on Mac VB-157392 *Crashes when navigating to new sheet layer. VB-157398 Empty net and gross values for space object when using create objects from shapes command VB-157404 Railing/Fence Styles Get Deleted from Document in SP3 After Editing Tool Prefs VB-157407 In "Fit Wall to Objects" of VW 2019, there are cases where the wall does not fit the object. VB-157408 Simple Beam command crashes Vectorworks VB-157412 Title Block Manager crashes VW when OK is clicked for external files[Mac only] VB-157418 Revit Import - Symbols are wrongly created (Acceptance test failure) VB-157423 Slab Edge Offset: No Highlight VB-157429 RW camera, Object properties dialog shows blank space when switching to different properties VB-157435 VW Crashes in SP3 When Batch Converting VB-157452 DWG imports ok into 2018, but badly in 2019 and slows the system VB-157454 number 1 on key pad initiates 'text' command VB-157460 Edit roof dialog fails to open in isometric views in 2019 VB-157465 Label Legend Alignment Issues when moving to VW 2019 VB-157469 *Update section viewport causes crash VB-157470 Even if dragging object to the edge of the screen, it does not auto scroll. VB-157478 2019-01-18 BUG Reshape Tool- Big range selection by moving the screen VB-157488 Horizontal Section: Create Horizontal Section creates viewport with no graphics VB-157495 Speaker array will not allow dispersion greater then 90 deg. VB-157498 Replace Space Style delete the existing Custom Space Names VB-157499 Binding of roof components to wall components not working VB-157514 Data Tag tool loses precision of number of custom records VB-157516 Vectorworks crash with a specific text character. VB-157517 *Vectorworks crashes when close Edit Tag Data dialog VB-157520 DWG Export- Worksheet on drawing fails with incorrect rows VB-157522 Page Setup different from design to sheet layer since VW2019 VB-157523 Floating Tool Properties palette fields resize when changing checkbox values VB-157533 Crash in TNotify::UpdatePendingRequests VB-157537 Autoscroll while drawing very slow on 4k display or higher VB-157543 Space Object: 3D Boundary Class is grayed even with all parameters set by instance VB-157554 Objects Get Placed on the Wrong Plane When Pasted Into Symbol's 3D Component VB-157555 *GetObjectVisFlag and SetObjectVisFlag crashed VB-157564 Classes Created in Space Settings Dialog Fail to Take-On Attributes in VW 2019 VB-157566 Application crashes when moving multiple objects in the resource manager VB-157590 Clip Tool creates a new object VB-157621 Alert Fails to Show in VW 2019 When Converting Hybrid Symbol to 3D VB-157624 VW Hangs when Updating Section Viewport within Test file (Regression from SP0) VB-157634 If change the Text Scale"" from the "Advanced Viewport Properties" VB-157645 Switching to top plan view while Lumion Livesync is active will cause livesync to terminate VB-157652 Crash in GetObjectVisFlag(DrawingContext&, BlankType**, bool&) (in vectorworks) (VariableState.h:23) VB-157653 *Update all viewports causes crash VB-157660 Railing and fence, turning on Top Rail option will fail to load the fence completely VB-157672 In OIP, clicking on the right side of the handle of the coordinate reference point may not respond. VB-157673 Closing the "Assign Room Finishes" dialog with OK will crash VW. VB-157697 VW2019 closes unexpectedly after using Export MVR VB-157711 Fillet tool changes plane mode of object VB-157718 Typos in dialog presented after closing the Space - Edit Number Style dialog without saving. VB-157728 Roof Fails to Clip Walls in VW 2019 VB-157743 crash in background thread tesselation of extrude VB-157744 Translation error in OIP VB-157746 Objects Fail to Show When Entering Symbol's 3D Component VB-157747 If entering a numerical value with Move" command and execute it VB-157748 The size of the symbol placed in the sheet layer is changed and it displayed on the drawing sheet. VB-157749 add tag to symbol while in section causes crash VB-157751 Symbols not visible with Best Performance VB-157762 Space's "Net Top Offset" Value Fails to Revert After Undoing Fitting Operation VB-157775 Moving objects while zooming in/out makes dimension text disappear. VB-157781 Space Objects Dim Fail VB-157783 MVR does not export Vision capture info VB-157792 ODBC or IFC causing a crash when select a record from the OIP VB-157793 Project Sharing - Changes to Space Label Settings Fail to Get Committed VB-157799 Clip surface fails in 3D views when clipping hadscapes VB-157813 Roof Components Missing VB-157817 2D objects with Class attributes render white in OpenGL viewport VB-157823 Question about 3D connexion's 3D mouse (SpaceMouse Compact). VB-157825 Attached Fils crashes Vectorworks when using Purge command VB-157829 Menu commands are disabled after you invoke Set Hanging point command VB-157832 Roof object issues with undo VB-157842 Roof thickness goes wrong! VB-157856 Auto-Bounded Spaces Show Area Incorrectly in OIP in Recent Builds VB-157869 Using the Split Tool on Symmetrical Ovals Causes a Crash VB-157872 Spaces Disappear in 3D Views When Clips are Removed VB-157879 Page Setup No Longer Displays the Correct Printable Area VB-157886 Railing/Fence Tool Fails to Use Tool Prefs When Style Settings are Overridden VB-157889 Distance in floating data bar is always on 0 when moving object inside a Clip Cube VB-157899 Space OIP Shows Unused Leader Line Settings in SP3 VB-157905 Translation error in dimension OIP VB-157906 Translation error in Render drop-down menu VB-157908 Space's Custom Gross Boundary Settings Fail to Revert Following Undo VB-157910 Space's "Edit Custom Gross Boundary" Dialog Fails to Highlight Walls in 2019 VB-157911 Space's "Edit Custom Gross Boundary" Dialog Doesn't Allow Reset in SP3 VB-157915 Problems Downloading Some Libraries. VB-157945 Section Viewport with Renderworks: creates extra lines / objects VB-157946 Project sharing. Choosing saved view forces the user too check out all roofs in file VB-157947 Reshape Tool destroys dimension VB-157950 Section Viewports Fail to Show Component Overrides in SP3 VB-157964 *When Select "Update BIMObject Red Symbol definitions" on the Update BIMObjects" dialog and press the "OK" button VB-157966 In Horizontal Section Viewport, objects of the Invisible class are displayed. VB-157987 Title Block Border producing undo alerts when editing preference records VB-158002 Wall Texture Problem 4 - Open GL Real World Scale Incorrect - compared to Hidden Line & Renderworks VB-158007 Hardscape: Main Slab Style Replace-does not show default Hardscape Content VB-158015 Stair Stringer has a Strange "V" Cut in it in Certain Configurations VB-158022 When executed the Roof Face" command menu VB-158053 Texture mapping is wrong in OpenGL, Renderworks, and Hidden line. VB-158063 Drag and drop resource does not work in the List view VB-158064 When Roof style creation is undone, undoing the wall style creation causes wall geometry to disappear VB-158070 Changing slab styles in the OIP does update the style drop downs VB-158071 Creating styles multiple times with undo causes objects to disappear VB-158082 Vectorworks crashes when exporting Room Finishes from Space plug-in VB-158090 Roofs Fail to Show Surface Hatches in SP3 VB-158095 Page Based Symbol does not show in Top Plan on first insertion VB-158108 If press the Shortcut Keys" VB-158113 SP3 additional Space Object bug- Space label VB-158116 3D Layout Label Legend missing when Layout symbol is 2D VB-158126 ODBC/ VW crashes while updating the document from database VB-158144 In Export PDF, Image Effects are not reflected in the Bitmap object. VB-158150 Roof: Eave Cut, wrong representation VB-158152 Project Sharing - Checkout Alert Dialog Fails to Show for Objects Inside Groups VB-158154 Project Sharing - Checkout Alert Dialog Fails to Show for Objects Inside Tiles and Line Types VB-158172 Spaces Lose Auto-Bounding After Editing Modifiers VB-158174 Space Modifiers Shift Randomly When Space is Rotated/Mirrored VB-158182 Rendering of slab fails in Renderworks rendering SP3 beta - regression VB-158184 VW Session Pref - Undo view changes: Grouping similar view changes is not working VB-158200 Import Revit (Batch) will crash VB-158227 Bug in Join Roof Face - Wall VB-158237 Space OIP Initially Fails to Show Settings VB-158255 *Crash when editing worksheet cell, part II. SP3 VB-158260 Structural Member not working with stories VB-158262 MVR export has incorrect Z heights, and rotations is incorrect on some truss objects VB-158279 Export to DWG freeze VB-158294 When using the plug-in style and drawing with the "Picked Walls Mode", a Space is created at a position away from the wall. VB-158298 Export PDF is not executed.(Windows only) VB-158311 Attached File is corrupt - could it be repaired? VB-158361 VW crash on multiple selection with Move 3D VB-158394 Snap Points Can't be Acquired in OpenGL When Clip Cube is Enabled VB-158397 Symbols Remain Visible in SP3 After Changing Active Layer VB-158420 *Crash when trying to edit Image Effects VB-158464 Callout Notes won't appear in Keynote Legend
 13. Design Express heeft de tweede Service Pack (SP2) voor Vectorworks¬ģ 2019 beschikbaar gesteld. Deze Service Pack omvat diverse correcties en verbeteringen: Zware focus op het corrigeren van problemen die samenhangen met het "Undo"-commando. Stabiliteitsverbeteringen bij onder andere: Multiple Views, Class Overrides, Attribute Mapping, Project Sharing. Verbeterde VGM-weergave van Annotations, Fills, Textures en meer. Groot aantal verbeteringen aan het gedrag van het Data Tag-object. Betere prestatie en kwaliteit bij het genereren van 2D-weergave van 3D-componenten. Deze Service Pack is beschikbaar voor alle licenties van Vectorworks 2019 als een downloadbare updater. Om de Service Pack te installeren selecteert u het commando "Zoek naar updates" in het Vectorworks-menu (Mac) of het Help-menu (Windows.) De volledige lijst van verbeteringen vind je hieronder. Vragen? Contacteer dan ons support-team. Alle verbeteringen in Vectorworks 2019 Service Pack 2 VB-71380 Conical roof disappears if Pitch is modified VB-82144 Polygon Tool with inner boundary mode doesn't work in several ocasions VB-98816 Polygon From Inner Boundary on Automatic Plane Creates Screen Plane Object VB-100608 Polygon From Inner Boundary Mode fails with geometry in test file VB-106001 Wall Becomes Corrupt after Roof is Created Within Test File VB-114181 CW Space: Custom Net Boundary: Exclude Column "Islands" option doesn't work as expected. VB-120504 Dwg export fails VB-127723 Drag and Drop of an IFC file do not open "Filter IFC Stories and Element" dialog VB-127759 Roof Face disappears in imported model VB-128236 Roof Clipping Causes 3D Geometry to Fail in VW 2016 When Certain Shapes are Used VB-128350 Wrapping a marionette network in rotate plan causes wrapper to offset in different location VB-128781 VW Crashes on Mac When Converting Marionette Wrapper to an Object Node VB-131656 Export PDF: Image Fills with opacity of less than 100% have white haze VB-132093 3D label legend values are visually corrupt when moving the instrument VB-132471 Marionette Objects need to be "reset" after move by points command is used on them VB-132870 Crash implementing LW Data Exchange export VB-133315 Screen flickers with the flyover tool while rendered. VB-135166 Property Line tool missing bulls-eye VB-137471 Attribute palette: Link Pen Opacity checkbox should be turned on for all object that have only Fill Opacity value VB-137816 Using "/" in a Lighting Device's Name or Worksheet Name definition puts data where Lightwright cannot find it. VB-138004 Marionette Script crashes on OS X VB-138443 Scaled Symbol does not render as expected VB-138750 Slab (likely corrupt) is behaving strangely and crashing Vectorworks VB-138876 Arc Smoothing Causes Slab with Manual Edge to Show Gaps VB-139072 Parking Space Tool HC Space incorrect when Angled Header Style chosen VB-139636 Image Export from File is Giving a Different Brown Color VB-139738 Camera Match Mask Tool Outline VB-140230 Export PDF Produces Undesirable Antialiasing on Camera Match Masks : JBC VB-140439 Inner Boundary Mode of Space Tool doesn't support columns correct VB-141713 Spotlight: Export to Lightwright crashes Vectorworks VB-142178 COBIE fieldname incorrect VB-142235 Crash after adding Lighting Device Parameters VB-142339 VW 2018 Viewer, palettes fail to launch VB-142726 Space Worksheet Functions not working VB-142828 Some symbols in the Resources Manager Vectorworks Libraries can not be inserted directly into the wall. VB-143387 Insert Position Summary doesn't on duplicated pipes VB-143431 Marionette: Opening file with Marionette nodes and closing without making changes will prompt the user to save their changes VB-144082 Multicircuit is connected incorrectly to the hanging position VB-144230 Preview of an applied plant doesn't show in Resource Manager when saving Landscape Area. VB-144363 Convert to hanging position undo not working correctly VB-144555 When VBvisual Plant is selected, it is not highlighted in Top / Plan. VB-144628 Hanging positions will not work with Braceworks loads VB-144734 Select Coincident Objects doesn't work if Selection Tool is twice in workspace VB-144787 IFC Export do not export round opening VB-144895 Crash - Lightwright - Use automatic Lightwright Data Exchange Perform a complete export on Exit. VB-145509 Custom Instrument Insertion Scripts no longer work in VW2018 VB-145572 While in 'Best Performance' performing an image crop is making geometry disappear VB-145856 Door & Window: Interior/Exterior Wall Detail control points don't adjust to change in Door/Window Width VB-145884 Hardscape transfer bugs with eyedropper VB-146254 Marionette Obj Info Palette does not show correct information VB-146599 Marionette: Crash with Delete node and 'Remove At' node VB-146786 Save Wall Style with context Menu replaces walls inside symbols VB-146825 Convert to Hanging Position: When we convert a hanging position and a simple geometry, one of these two objects disappears VB-146834 Performance issue Editing Group Containing 3D Polys VB-147148 Create Similar Object - uses default lighting instrument instead of picked instrument VB-147263 Horizontal sections look wrong after conversion to 2018 VB-147373 Question- About converting "Hemisphere" or "Sphere" to 3D Polygon with VW2018. VB-147417 Texture Bed does not display colour when 3D Style is 3D Mesh VB-147620 Spurious oval drawn inside crop after edit of detail callout VB-147665 When the Design Layer and Sheet Layer viewports are displayed in Multiple View Panes, the display may be incorrect. Mac only VB-147690 By style parameters are enabled in the dialog and editable VB-147816 When Expanding Classes in the Navigation Palette, it moves it to the bottom. VB-147875 Visibility for In-Wall Objects Changes in Viewports When Document's Class Visibility is Changed VB-147915 Performance issue working with Lighting Pipes VB-147969 Objects not rendered properly when "Unified View" is off with particular layer option settings. VB-148177 Hardscape Tool area not showing in Worksheet VB-148298 Major display issues relating to Bitmap images VB-148371 Performance Issue Selecting IFC Entity. VB-148416 VW2019 File translation. Crash on open with attached file. Windows only VB-148445 Performance Issue with IFC Data VB-148556 Title block settings dialog box is too big VB-148569 Clip Cube Takes on a Random Shape When Entering Symbol's 2D Component Mode VB-148578 Profiles of the Structural Member Tool are broken VB-148624 VW crashes when you invoke Resource Selector with arrow down key (Win only) VB-148800 UNDO does not work in some Marionette networks while it works in others VB-148804 Spotlight - Crash with Data Exchange and Custom Lighting Device Parameters VB-148810 Unable to Export to 3D for WebView (Prototech) VB-148824 Crash when you draw a slab when you have a symbol named the same way VB-148843 Import IFC Interface is Inconsistent VB-148956 Roof Face has incorrect component area on Worksheet VB-148966 Worksheet - GetSpaceNameForObj - Not working on walls VB-148999 Space: some IFC data not correct VB-149199 Crash in TDrawPad::SetFontByNumber VB-149209 Lighting Instruments don't attach to 'hanging positions' in rotated plan view. VB-149351 Skylight not visible in Hidden Line Render modes VB-149450 File opens with different layer not the saved layer from VW 2018 VB-149554 Editing a texture - receive shadows and obj size VB-150118 Hidden Line RenderNot Working in Mixed Layer Views-When Unified View is off VB-150272 Duplicate Along a Path failed in Parasolid -- PR 8376690 VB-150392 Object Info Palette is missing its check boxes, when certain Win 7 themes are used VB-150437 Performance issues with multiple panes VB-150480 Hoist Weights do not Update if Settings are changed after it is placed in the Drawing VB-150540 2D Components: Clip Cube displaying in Edit 2D Component mode when Show Other is set to "3D" VB-150562 Hatched Rectangle Not Showing Properly while in Wireframe VB-150569 The cross section of the Clip Cube may not be displayed in red in some cases. VB-150649 Roof subtractions get "forgotten" VB-150742 EPS on Sheet Layer not visible VB-150751 3D Studio file crashes 2018 and 2019 VB-150783 Planar Graphics Not Visible when Editing Slab with-Manual Edge VB-151013 Page-Based Symbol Thumbnails Show Incorrectly in Resource Manager VB-151021 OIP Refactor - Dimension - length - too narrow to show VB-151078 Artifacts when dragging a Marionette object around VB-151094 Send to Vision with no file open crashes Vectorworks VB-151207 Collapsing the Filter Widget in the Layer and Class menus can take two clicks VB-151277 Exiting to IFCEntity container performance differs wildly. VB-151283 Deleting Marionette Creation Group Crashes VB-151392 Component Location Edit Mode's Default View Changes Following Zoom/Pan VB-151405 Import Revit: Attached file causes Vectorworks to hang or crash VB-151469 Existing Tree Label Text Position VB-151616 Crash from analytics since 2017: MeshEx::CExtendedMeshData::GetFaceVertices VB-151735 Spread/Beam diagram of the Light should be divided from the other parameters with separators VB-151770 Text Along Path - Reversing the direction of the line is causing problems VB-151772 Text Along Path - Create Text As Extrusions doesn't work properly VB-151791 Edit 2D component does not preserve the render mode VB-151797 Plugin 2D Graphics Appear on Section Plane in Horizontal SVPs VB-151823 Dimensions remaining although object got deleted VB-151846 2D Components: Worksheet doesn't display nested hybrid components VB-151909 Dragging 2D PIOs produce screen artifacts (looks like text) VB-151934 BaseQuantities of a slab are not exported if slab contains drainage or modifiers VB-151940 Context exit button text does not resize properly VB-151983 Error message displays when you use Select Origin's Hoists command VB-152093 When hardscape resource is in session and using the same resource in new document will fail VB-152159 CMassForceUnitsImpl::GetDocumentUnit is throwing off the undo system VB-152160 TrussAnalysisImpl::CMassForceUnitsImpl::GetUnitsRecordFormat() causes RefNumberTable corruption VB-152264 Export Web View: Even when checking the clip cube in the export dialog is turned off, it is exported in the clip cube state. VB-152293 SDK::SetVisibility doesn't apply to containers (group, parametric object) with 3D components. VB-152347 In Railing / Fence Settings Dialog, the save destination path of the displayed dialog is the right end of the character string will not displayed. VB-152401 Auto-classing options not Pushed through Project Sharing VB-152410 Viewport renders with a white background, instead of transparent VB-152489 The initial position of the Remove Outliers bar is different between Windows and Mac. VB-152505 VW hangs up when you sort by action (Mac only) VB-152511 Site Model Sculpting - Swale/Berm Misaligned VB-152541 Spotlight Numbering tool doesn't highlight fixture until after clicking VB-152564 Not all objects change to layer colors when layer colors is activated VB-152579 Stair Upper layer shows blank in OIP VB-152588 Proposed Contours display on top of Existing Contours VB-152614 Speed Regression Document Navigation VB-152623 In Import mtextur, there is a case that the timing of the completion of the download can not be known. VB-152643 Focus Points can be named the same thing if it ends with a symbol and not a letter or number VB-152644 Web view contains incorrect colors with a particular roof configuration VB-152649 Most colors are missing when the attached test file is exported to Web View VB-152650 Random Missing geometry when opening file. VB-152658 User reports exceptional slow response times when entering and exiting groups VB-152663 "Class Overrides" and "Layer Overrides" in a viewport don't work at all. VB-152693 Some objects do not get assigned to the correct design layer VB-152713 Stage object from earlier version loses its height when plug-in is reset VB-152757 In-Place Edit Mode for Dashed Hidden Line Viewports Fails to Show Swap Graphics VB-152766 Object line thickness does not render in OpenGL (wireframe looks OK) VB-152814 Only Color in Active Document palette is active by default VB-152858 Export Web View: Preview + Temporary exports Localization Issue VB-152893 Horizontal Section: Position of hybrid symbols VB-152909 Mac Menu does not close as soon as user clicks VB-152953 Special characters sort differently in different parts of the Resource Manager VB-152955 VW2019 Resource Manager not refreshing screen properly when expanding VB-152980 In Edit 2D Components, when Clip Cube is on in Design Layer, the range of Clip Cube is automatically set in the editing screen regardless of the setting. VB-152987 Page Based Symbol Thumbnail Image Cropped in Resource Manager VB-153017 Surface Array Elevation Changes When Created On an Elevated Layer VB-153044 Autocomplete for =IFC. and =COBie. functions does not work VB-153045 OIP works different when using x-ray in 2019 VB-153132 "New Design Layer" or "New Sheet Layer" items will stay selected in the new combo VB-153156 In Door Tool, Louvers may be created in a position away from Leaf. VB-153168 IFC - The exported Table with Chairs is with 8 legs instead of 4 VB-153199 Cannot unlink pen/fill opacity with walls, cannot get wall opacity to work VB-153201 Layers listed in the "constrain tops of space objects to" that are not in the document VB-153203 Spotlight Numbering sort by "Use" VB-153213 2D contour lines not visible for space object that has been fit to top of objects VB-153219 Drawing performance in VW2019 is slow. VB-153230 Base Cabinet: Door of the cabinet is missing when you insert a corner base cabinet (Win only) VB-153232 Base cabinet: Blind parameter isn't grayed when Type is set to 4 Drawer VB-153238 Drawing on document is not showing when a dialog is open VB-153245 Section Viewports Fail to Show Wall Pen Lines When Attributes are Set By Class VB-153247 The selected item in the layer/class combo box gets messed up with filters active - Mac only VB-153248 Switching between saved views seems much slower than before VB-153270 Custom Data fields with longer text show incorrect spacing VB-153274 Light Plot file crash on opening VB-153277 Hardscape Objects not rendering in OpenGL VB-153291 VW crashes when merging layers with a particular file. VB-153294 IFC - Vectorworks Story Name drop down menu has Site as only option VB-153306 Class override is broken in VW 2019 VB-153343 DXF imports differently into VW than it appears in eDrawings and DraftSight VB-153348 Site Model Sculpting: SwaleBerms made from curves are messy VB-153351 Undo Convert to Hanging Position Removes Object VB-153363 Tool inserts Section Line with different attributes than Section-Elevation Marker VB-153365 Section-Elevation Marker Tool: First Section Line inserted uses different defaults. VB-153372 TFile::WriteNewLine constructs too many TXStrings VB-153375 PDF Import Not Working VB-153390 Sketch broken for VPs VB-153409 Grayed Objects Show Incorrectly During Navigation Inside Tag Layout Edit Mode VB-153410 Text in Data Tags Shows the Wrong Text Style After Plug-in Style is Edited VB-153411 Generate 2D Graphics from 3D Component for 3D Symbol Causes VW to Crash VB-153438 Detail Viewport: Wrong display - VGM issue VB-153440 OIP "Dynamic Text" Options Become Grayed in the OIP After Editing Text VB-153441 Saving document unexpectedly sets Component Edit to "3D" VB-153454 Tag Geometry Fails to Show When Inserted With By-Instance Tag Layout VB-153462 Active Data Tag Styles Get Treated as New Resources Following "Save As" Operation VB-153481 'Site Model from Boundary' command has no tooltip. VB-153482 IFC 2x3 & 4 will not show in symbol from Resource Manager VB-153487 After you close the file the Navigation palette doesn't update and Vectorworks crashes VB-153504 Viewports look flashy on the sheet layer VB-153509 2019 Tile Fill not displaying if used as annotation VB-153510 DWG Export - Line type shape file names missing first letter (Mac only). VB-153512 Windows and Doors placed in walls take active class, not class they were created on VB-153517 Tag Perimeter Calculation Fails to Show Whole-Unit Decimal Precision VB-153527 OIP Slow To Update when Selecting Screen Plane Lines ( Regression from 2018) VB-153546 Entering Containers Has Slowed-Down in Recent 2019 Builds VB-153559 Successful AutoTURN Login Shows Red Alert in Message Bar VB-153602 2019 Level Type Bug VB-153612 Option + Shift + Click not working on object info class menu. VB-153613 Offset duplications NOT working properly in 3D Views VB-153615 Undo changes in Standard Naming doesn't work VB-153643 Witness line doesn't move correctly when a lighting device and its hanging position are rotated together VB-153648 Selection highlighting flashes during viewport update VB-153658 Planar PDF Objects Fail to Show in OpenGL Viewports in VW 2019 VB-153666 Active Layer Fails to Get Saved With File VB-153670 2D Components for Hybrid Crash VB-153684 If the Type is a space object, worksheet functions can not be calculated. VB-153700 Undo Fails Inside PDF Crop Edit Mode VB-153716 Class and Layer Mapping menu item performs illegal merges VB-153718 Project Sharing - Changes to Referenced PDF's "Crop Visible" Option Fail to Get Committed to the Project File VB-153719 "Assign to Selection" menu item in nav palette can perform illegal layer changes VB-153721 Project Sharing - Changes to Bitmap Crop Fail to Get Committed to Project File VB-153736 Fixture Mode drop down contains 'Other...' items twice after you deactivate Lighting Instrument tool VB-153740 Odd Graphic Artifacts on Viewports in Sheet Layers VB-153744 Marionette; moving control point in a MO causes OIP values to be reset to original values VB-153771 Flipping legend in 2d does not work on grouped labels VB-153777 Section-Elevation Marker tool defaults VB-153778 Data Tag w leader line has no contraints VB-153789 Merillat cabinets should not have a 1 inch reveal VB-153791 Text along path undo problem VB-153806 Data tag in viewport VB-153820 Display Planar Objects doesn't work in this Viewport VB-153849 Texture Record Becomes Corrupted When Default Styles are Used VB-153850 2D Components not displaying VB-153863 Changing the focus point of a seating section breaks the boundary VB-153868 Site Model Sculpting - Does not select TINN element of cursor location VB-153874 CW Stair: "attempt to create a line with identical start- and endpoint" alert VB-153878 Filters in Viewport Class Properties dialog don't work with visibilities of classes which are set in the dialog VB-153880 CDataTagUpdateSupport crashes VB-153883 Sheet Layers Show Incorrectly After Creating New Sheet from Viewport OIP VB-153884 2019 crashes when trying to open a file--PR8391391 VB-153886 3D align does not work VB-153888 Inconsistencies With the Solid Fill when using clip cube. VB-153890 SLVP: Black and White Only - Not working for Annotations VB-153891 Wall Textures Fail to Show in OpenGL After Inserting Objects in Plan View VB-153892 "Generate 2D from 3D" Creates Rotated Copy of Door Hardware VB-153896 "Generate 2D from 3D" Fails to Create Lines Between Coinciding Edges of Solids VB-153900 "Generate 2D from 3D" Gives Incorrect Results on Window Shutters VB-153907 Orientation value changes when you close Title Block Border Settings dialog VB-153908 Worksheet formula invalid factor VB-153920 Image Effects dialog not showing Preview; Apply button results in blank viewport VB-153959 IFC Data Not Displaying (When Version Changed) VB-153969 VW hangs up after editing and object in FastPlanDrawEngine::CancelRedrawJobs VB-154002 When duplicate a resource with 2 byte numerals, end of name changes to 1 byte numerals. VB-154009 Label setting of Edit fields is lose on Label Legend Manager. VB-154011 Even if Save set name is the same, it can save on Spotlight Numbering dialog. VB-154040 Title Block Manager Locking Up Vectorworks on Mac VB-154053 Point Cloud Import, Object / Building is incomplete VB-154056 [IFC Import] Dialog is missing if drag&drop file VB-154064 Line size pop-up doesn't display the whole number of the line (Mac 10.14) VB-154072 [IFC] Export of walls, windows and doors in walls fails VB-154076 Duplicate Along Path Fails in VW 2019 With Some Path Objects VB-154078 Solid Objects Can't be Click-Selected VB-154081 Multiple Extrude Objects Fail to Show in Static Plan Views VB-154084 Picking Issues VB-154088 Cannot select House Rigging Point in a 3D view VB-154106 Drawing and selection issues with extrudes VB-154107 Subdivision Section Fails VB-154131 Web view is missing textures and it shows the model in a weird perspective VB-154140 Title Block: hangs upon launching the Title Block Manager command VB-154147 Image Effect Preview Function Does not work when tried multiple times VB-154150 Issues with Hardscape tool VB-154184 Symbols; File does not load with Web View VB-154206 Project Share requires me to check out items I'm not using. VB-154210 New title block page number needs to be manually regenerated to reflect changes. VB-154217 Parametric rectangle creation in viewport annotations makes invisible objects VB-154220 Redrawing of the OIP by parameter manipulation in the displayed OIP is no longer applied. VB-154229 OIP gets frozen and disabled VB-154232 Marionette bug causes VW to crash VB-154235 Marionette: Checkbox gets reset to unchecked when in a Marionette Object VB-154237 Design layer shows edit border for no reason VB-154254 VGM Issue with Reshape Tool in 2019 VB-154258 Title Block Manager shows wrong "active file" VB-154261 Spotlight Tool tip help: incorrect grammar for Manage Bridle Parts VB-154264 Revit Import - Door is not properly created VB-154267 The attached file crashes while opening with Vectorworks 2019 on Mac only VB-154272 Objects Fail to Show in Plan View Inside Nested Groups in Symbol Edit Mode VB-154277 RW Styles with edges dont show clip cube caps in viewports VB-154281 Mac 10.11: Drawing view shows Group/Symbol edit marquee randomly VB-154292 Data Stamp Symbols Selected through the Resource Manager do not Work as Wanted VB-154293 Crash most likely in Trim Command. VB-154295 Control Point Position Widget is constrained VB-154302 Solid Edit Modes Show the Wrong View Orientation in VW 2019 VB-154305 Support for backsaved filters in VW24.0.2 VB-154309 Workspace crashes VW everytime with some Braceworks tools VB-154314 Sheet Layer Graphics Fail After Switching from Design Layer VB-154323 Vectorworks 2019 crashes on Web view export with user file VB-154330 Data Tag Label Data not picking up data VB-154333 slowness and crashing when ungrouping PDF VB-154335 Texture Edit Seems Fragile - Crashing VB-154344 Roof Classes Adjusting Viewport Visibilities Incorrectly VB-154349 Export to Web view doesn't export low quality textures after exporting high quality ones ("Quality" setting medium and up) VB-154351 Update the Export to Web View Quality dropdown tooltip to mention that quality of textures is also affected VB-154360 Clicking A Spot in Navigation Pallet Crashes Vectorworks VB-154371 Space for parameter "False" is too short for Dutch translation VB-154372 Marionette Wrapper (-> Properties->Cancel) causes VW 2019 to crash VB-154375 Crash on changing Gobo from Lighting Device VB-154378 House Rigging Points duplicate on rotation / maintain original orientation VB-154381 Creating new workspace missing menus VB-154394 Textures on slab objects need to be "bumped" to see the slab in 3D and in OpenGL VB-154405 Landscape area settings bug VB-154410 Landscape Area: crash in CAreaPlantObjectApp::EvenOutPlantCounts. VB-154411 Foliage; crash in CFoliageObjectData::Load VB-154419 CDataTagChangeSubscriber::Notify(ChangeCollection const&) (in vectorworks) VB-154421 Missing Options in Object Info Palette Title Bar VB-154432 Worksheet Space Functions failing on round wall VB-154433 Layer Opacity in Viewports not Working Correctly VB-154437 Viewport Class Filter Fails to List Classes that are Invisible in the Document Itself VB-154440 Vectorworks eventually freezes when navigating and switching between the attached documents VB-154441 Spotlight: Cosmetic only. Incorrect graphic for hierarchal class button in Load Overview VB-154445 About Organization Dlg, the duplicated filter and the source filter become the same Filters even if edit. VB-154446 Title Block Manager - Sheet Revision Log not working for multiple files VB-154447 Wall Flickering in 2019 VB-154450 Crash after closing VW on Mac VB-154451 Title Block Border - TitleBlockBorder::UI::CDlgTBBEdit::LoadJSONData crash VB-154454 IFC Data Mapping for Column object does not use the correct value for the material Pset VB-154461 Viewports are mostly blank... VB-154467 Textures failed to show on Acceptance test file - regression VB-154470 Renderworks backgrounds don't get rendered in VP - regression VB-154482 Viewports Fail to Show Screen Objects in SP2 Unless "Display Planar Objects" is Enabled VB-154483 Marionette object crashes 2019 VB-154486 Convert to Hanging Position command moves object when selecting Use Geometry VB-154487 Slab - pick wall mode crash VB-154498 Problem with 2d component of custom plant objects VB-154502 Title Block Manager - Edit Button Fails to Become Grayed in Revision Data Tab VB-154514 Spotlight: Label Legend Manager (LLM): Change a field to right reading and it adds an extra generic symbol in the 2D layout symbol! VB-154516 Delete from Plant Catalog removes wrong object VB-154518 Top/Plan Preview in the dialog box doesn't change. (Plant tool) VB-154528 Import PDF file fails VB-154534 Crash when hitting ESC key when using the Attribute Mapping Tool VB-154540 "Custom Cabinet Settings..." dialog has layout issue in localized products. VB-154542 Progress Bar missing when updating Viewports rendered with OpenGL VB-154548 Camera Match mask border is visible in exported PDFs. VB-154560 Default View/Projection are Incorrect When File is Exported to Previous Version VB-154566 Confusion with Spotlight Numbering Command VB-154574 Title Block Crashes out VectorWorks VB-154587 Project Sharing, option Link Pen Opacity deselect and switch percentage: not saving VB-154589 Cropped Bitmaps Show Displaced Selection Handles on Sheet Layers VB-154597 A crash happens when resizing the OIP Data pane of a Plant object VB-154604 Incorrect name of the Undo event VB-154607 Drawing Labels with Custom Scales Display Incorrectly VB-154609 Horizontal Section: Cut Graphics Pen Attributes Incorrect VB-154614 "Align" misspelled in Data Tag OIP VB-154616 Text Scaling Broken in Viewports : JBC VB-154619 Slab: crash on editing Edge Offsets VB-154621 Revit Import: Windows in a round wall are not visible in the 3D VB-154629 With 3 icon wide palettes, line weight number disappears VB-154633 Walls Geometry Flashes after Wall Join Operation in File VB-154635 Publishing this file with rasterize on makes PDFs black VB-154637 Top/Plan Redraw Takes Much Longer in VW 2019 Following Drag Operation VB-154641 Section Elevation Marker, cosmetic problems. Error 01. VB-154644 Section Elevation Marker not displaying correctly on Section Viewports and Horizontal Viewports. Error 03. VB-154651 DXF Export naming of parametric objects not correct VB-154654 Convert Wrapper to Object Node > crash VB-154656 Data Tag: Edit Tag Data doesn't work with Pop-up fields VB-154664 Flickering VP when it is rendering VB-154670 Cropped bitmaps on Sheet Layers are broken VB-154680 Layout issue of the Organization dialog in localized Vectorworks. VB-154681 Adding/Deleting Objects Takes Much Longer in SP2 Following Top/Plan Navigation VB-154684 [Win only] The attached real user file crashes immediately after starting a Publish VB-154686 Vectorworks crashes on Viewport update in this real user file VB-154693 Screen detritus after UNDO in simple file on new MBP VB-154695 Windows: Obj Info Pallete doesn't have Help icon nor Autohide pin at the top VB-154700 IFC - Data Tag not Recognising IFC Classification_Name field info VB-154707 Data Tag - Object Parameters - IFC Entity - no values available VB-154714 2019 crash on Export to PDF VB-154725 Printing objects on a PDF layer is failing VB-154736 Name of the Revit Import log file is not localizable VB-154737 Latest VW cause many screen flashes VB-154747 Highlighting in site model sculptor tool is not working properly VB-154748 When PDFs are present in a file the performance is dreadful. VB-154758 Edit>Duplicate Along Path Regression: Fails if paths are Circles with a diameter greater than 8790mm VB-154765 Vectorworks 2019 crashing on user's Mac VB-154771 Attached test file crashes when opened in Vectorworks 2018 and 2019 VB-154772 Filter on Plant Database mixes up Plant Images VB-154785 Undo Inside Component Location Edit Mode Causes Mode Exit VB-154787 Blended Video screen object inserting incorrectly VB-154788 VW is sending duplicate SwitchActive, Validate, and Usage requests to activation server VB-154790 Worksheet Image function fail with some symbols VB-154791 Spotlight Numbering not working on non lighting device as it should VB-154799 VW Crashes when File Renders in Open GL or Hidden Line in VW2019 VB-154800 Crash while using spotlight numbering VB-154803 Symbol Swap Graphics Fail to Show in SP2 When Edited Through Viewport VB-154816 Space Object: Changing Space Label 1 crashes Vectorworks 2019 VB-154822 "Custom Selection" doesn't work when the criteria selection parameter contains Japanese characters. VB-154839 2019 Crashing Sometimes when Editing/Modifying Hardscapes VB-154841 TPluginPathHandler::RotatePolylineBackToOrigin crashed VB-154846 VW2019 Crashes while Toggling Between "By Object" and "By Component" in OIP's Render Tab VB-154853 Crash when Placing a Worksheet with Any Data VB-154859 Title Block Manager: silently closes the active document upon OK VB-154862 If the file set to IFC 2x2 or 2x3 Version and it is exported in IFC format , the object is not imported. VB-154874 Vectorworks Fundamentals: Auto display detail levels for design layers document preference behaves incorrectly VB-154876 Active View Changes When Roof Object is Moved in SP2 VB-154881 IFC entity is exported although it is turned of in data mapping VB-154883 Sections look wrong after updating them in version 2019 VB-154889 Vectorworks crashes on Web View export with the attached test file VB-154892 Section Viewport Hidden Object Attributes Can't be Imported from Another Viewport VB-154902 Title Block Border (TBB) tool only converting some not all text fields from a 2018 TBB. VB-154903 Export PDF: Image Effects are not Exported VB-154909 Sheet Layer Zoom Level Changes When Section Viewport Drawing Number is Edited VB-154913 Site model: Crash in CVWModifiersData::ClearModifiersData. VB-154918 Site model: Crash in CTINConstrainMesh::SubdivideTINTrisSet. VB-154925 3d geometry shows in top/plan thumbnail VB-154930 Fillet tool - VGM very bad ghosting problem when Navigation Graphics in Best Performance VB-154932 If the Convert to Hanging Position is executed, it can not be created a single Hanging Position. VB-154935 Viewport Alpha Transparency/Fill Broken in 2019 : JBC VB-154937 Ifc Export in VW2019 SP1 VB-154947 Creating Detail Viewport Cause VW2019 To Crash VB-154949 Document Window Becomes Black After Resizing Palettes VB-154951 VW crashes when opening file (class TScreenMatrixRemoverState) VB-154960 Class and Layer Filter dialogs are not resizable VB-154962 Extra white space in Layer Filter dialog VB-154968 Components Flicker when Editing Slab with manual Edge VB-154970 Changing docked palette widths causes temporary corruption on the drawing window VB-154974 2017 file instantly crashes 2019 when converting upon opening. VB-154976 Editable COBie worksheets: Autocomplete not working when typing a formula VB-154982 Point Cloud import failing VB-154985 Spotlight - Unable to open Label Legend dialog VB-154987 Hoist objects snap to themselves. VB-154990 Document Window Becomes Black After Switching Monitors VB-154996 Event Design tools deselect themselves VB-155000 vsprintf crash in XGCabinet found on analytics VB-155001 crash calling BreakOffset on null wall break ptr found in analytics VB-155007 Roof gets deselected in any roof edition VB-155013 Spotlight Numbering Bug VB-155014 Polygon from Inner Boundary Picks-Up Objects on the Wrong Plane in VW 2019 VB-155017 Spotlight: Softgoods broken in this build VB-155019 Sheet layers: Cropped images when moved result in badly redrawn events VB-155023 Spotlight Numbering: When you double click on the object (to end numbering) it remains red color. VB-155035 Stipple tool freezes the application VB-155037 Major Slowdown In Hidden Line Viewport Update VB-155038 VW will lock up on File w/ external references VB-155040 Toilet stall tool hangs the application VB-155044 Horizontal Section: Objects display from within invisible containers VB-155061 Highlighting of 3D part of Lighting Device is visible in Top/Plan view VB-155067 Section Elevation Marker linked to viewport in constrained mode VB-155076 Sketch style preview doesn't work after the first time VB-155084 Document Setup, Create Standard Viewports, Standard Naming not working VB-155090 Crash when replacing Title Block Border style in the attached file. VB-155094 Data Tag incorrect reading VB-155095 Current Plot Date field should display medium date format (Windows only) VB-155097 Fixture selection in top plan shows selection for 3d as well. VB-155108 BimObject - Application crashes when attempting to import a sketchup file VB-155126 "Administrative Release" is displayed in the viewports tab on Navigation palette. (Mac Only) VB-155128 In OpenGL rendering, the texture of the object may not be displayed in some cases. VW2019 only VB-155130 Title Block Manager, Issue Data VB-155134 2D Components: Edit 2D Component Location Mode: Top Component objects visible and selectable on screen plane. VB-155135 PDF export crashing VW 2019 VB-155137 Spotlight tools shows some wrong selection highlighting in recent builds VB-155140 Cropped Bitmaps Fail to Update When Moved on a Sheet Layer VB-155145 Dimension Tool Crashes Vw VB-155159 VW crashes when switching the active layer by the short cut after updating a Viewport. VB-155168 Doors showing 3d detail in 2d plan VB-155171 Undo Fails to Affect PDF Crop Objects After Exiting Edit Mode VB-155173 Curtain wall fill colors do not show in OpenGL VB-155180 Texture mapping does not work VB-155204 The added new object is not searched with objects search field on IFC Data Mapping dialog. VB-155214 The Callout Text in Notes Manager: Callout text not selected on MAC. VB-155221 Non structural groups attributes issue in SVP VB-155225 Section Line "non-linked" indicator showing black instead of red VB-155231 Floating palettes dock to each other even when option not selected. VB-155234 Text don't appear correctly with black background in 2019 VB-155239 Textures not rendering with OpenGL in Viewports VB-155246 Combo box dialog isn't affected by updating on every 30 seconds VB-155249 Render styles with Edges don't show edges when there's a clip cube VB-155250 Nested symbols show up in Section VPs even when the classes are turned off VB-155258 Flashing Effect when Clicking Update button to Update a Section Viewport ( Best Performance Issue) VB-155273 Japanese space names are garbled in Bluebeam. VB-155275 Changing the Opacity of a classed item does not change without clicking the box VB-155281 Project Sharing - VW Crashes After Changing Referenced PDF's "Save Referenced Cache" Option VB-155282 Opening of TBB Settings and TBManager is slow in the attached file VB-155285 referenced file: Section do not show hatch in Section Viewport VB-155290 Eyedropper Tool Fails When Only "Image Effects" Option is Enabled VB-155302 PDF Colors Get Inverted in SP2 When Ungrouped Into a Bitmap VB-155311 recurring crash in analytics in CExtendedMeshData::GetFaceVertices from 2015 VB-155320 File Crashing 2019 Upon Conversion to 2019 Format- GetFaceVertices VB-155325 Set object fill opacity does not accept numeric input VB-155331 VW2019 SP2 457960 VWX closes unexpectedly when closing the Spotlight/Lightwright Settings window VB-155813 Option "Offset duplications" don't work in 3D VB-155814 [Win only] VW crashes when opening attached file in build 459802 (24.0.x) VB-155829 Mac OS 10.14 Mojave - Inserting some plug-ins freeze Vectorworks like a Column and Escalator VB-155848 File crashes when closing Spotlight Preferences VB-155877 Selection indication does not draw VB-155966 SDK Regression - Wrong ObjectStateData_Position during ObjectState kRotatedReset VB-155968 "Encountered an improper argument" message shows with a certain steps. VB-155976 Vectorworks crashes after publish from none active file VB-155998 Lighting instrument tool fixture mode menu not functioning correctly VB-156003 File crashes when opened VB-156027 VW crash when changing workspaces VB-156078 VW 2019 Crashes When Section Viewport is Rendered in Hidden Line within Test File VB-156082 Vectorworks 2019 Hanging when Placing Different Screen Tools VB-156083 IFC Export doesnt export geometry VB-156097 File crashes VW when opening VB-156142 Project Sharing: Backup file names are weird VB-156149 Crash in Export script dialog on Mac VB-156170 VW 2019 File Open/Translate hanging on a file opening VB-156173 Crashes from Exceptions VB-156286 VW crashes in TemporaryDocCache::GetDocID(void const*, unsigned long) (in pdfutilitylib) (CorCalls.h:641)
 14. Op algemene vraag is het Vectorworks-forum gemoderniseerd. In augustus 2019 hebben we de stap gezet naar een nieuw platform. Het nieuwe forum biedt onder andere deze vernieuwingen en verbeteringen: Geoptimaliseerde weergave op mobiele toestellen. Volg updates van berichten. Tags toekennen aan berichten en zoeken op tags. Verbeterde zoekfunctie, b.v. zoeken naar 3 letters (BIM etc.). Gedetailleerde meldingsinstellingen voor wijzigingen in forums, berichten of profielen. Lees berichten in de lijstweergave als een voorbeeld zonder het onderwerp te openen. Beoordeel antwoorden. Markeer een antwoord als Best, zodat het bovenaan wordt weergegeven. Lijst van de beste bijdragers. Duidelijk profielbeheer. Lijst met geregistreerde gebruikers. Schaalbare afbeeldingen en films direct in berichten weergeven (speel films direct af). Overzichtelijke en filterbare activiteitenweergave. Plaats berichten of antwoorden met je eigen handtekening. Verbeterde beveiliging voor automatische logins. We kijken uit naar de levendige discussies op het nieuwe forum! ‚Äď Het Design Express-team
×
×
 • Create New...

Important Information